Välkommen att söka riktade forskningsanslag hos CKF-primärvård 2023

Nyhet – 08 februari 2023, kl. 13:13

CKF-primärvård gör under 2023 en riktad utlysning som ger stöd till forskning som ska bidra till ökad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och/eller kostnadseffektivitet i primärvården.

Maxbelopp att söka är 400 000 kr och medlen kan användas till egen lön för forskningstid eller för projektkostnader. 
Observera att medlen måste förbrukas under 2023!

Det går bra att samtidigt söka medel till den vanliga utlysningen av projektmedel på CKF, detta är en separat utlysning, men det får inte vara överlappande budgetposter i de två ansökningarna.

Behörig att söka är den som under 2023 har en anställning i primärvården i Region Dalarna eller i verksamhet/tjänst som är helt eller delvis finansierad av primärvården i Region Dalarna.
Sökande ska vara disputerad, doktorand, eller vara behörig att kunna komma att antas som doktorand vid Uppsala Universitet, Högskolan Dalarna eller annat lärosäte.
Det går bra att söka om man inte har en fullt finansierad forskningstjänst, t.ex. forskar-ST eller liknande.

Ansökningsperioden är 9 februari - 1 mars kl 17:00, 2023.

Till Ansökan:

Beslut sker på Centrumrådets sammanträde 19-20 april 2023. Beslut meddelas inom 10 arbetsdagar.

Vid frågor kring anslagen och ansökningsprocessen kontakta:
Catharina Gustavsson
catharina.gustavsson@regiondalarna.se
Johan Ärnlöv  
johan.arnlov@regiondalarna.se

Tillbaka