ST-uppsatser

Här publiceras genomförda ST-arbeten i de fall författaren godkänt publicering på hemsidan.

2016

Kartläggning av vårdnivå för ambulanspatienter utan behov av akutsjukvård, Emil Péclard (pdf, 18 sidor)

Potträning - Hur blir barn torra? Strategier, förlopp och förutsättningar beskrivna av föräldrar och BVC-sjuksköterskor i Falun Del 1: BVC-sjuksköterskorna, Terese Nilsson (pdf, 21 sidor)

Potträning - Hur blir barn torra? Strategier, förlopp och förutsättningar beskrivna av föräldrar och BVC-sköterskor i Falun. Del 2: Föräldrarna,
Anna Leijon (pdf, 21 sidor)

Har kvinnor med misstänkt bakteriell cystit som får antibiotika via telefonkontakt med sjuksköterska på Falu Vårdcentral växt av bakterier i urinen? Sara Åkerberg (pdf, 18 sidor)

2015

Handläggning av naevusfall vid Vårdcentral Domnarvet – en deskriptiv journalstudie , Ahmad Armando El Hage (pdf, 12 sidor)  

D-vitaminstatus och förekomst av latent tuberkulos hos nyinvandrade somaliska ungdomar, Marie Thelander (pdf, 10 sidor)

Tonsillit: följer vi riktlinjerna vid Älvdalens vårdcentral? Elias Sandén (pdf, 14 sidor)

Utvärdering av rutiner för demensutredning vid Rättviks vårdcentral, Damien Dugne (pdf, 22 sidor)

2014

D-vitaminnivåer och smärta hos gravida och ammande kvinnor med svensk och somalisk bakgrund, Mirja Kostela Waldenström (pdf, 24 sidor)

Kartläggning av omeprazolförskrivning på Vansbro Vårdcentral, Pamela Clare Ntaki (pdf, 16 sidor)

Herpes Zoster, Lena Hellsten (pdf, 19 sidor)

Hypertonibehandling på Malungs Vårdcentral vid nydebuterad typ 2-diabetes, Jelle Abdirahman (pdf, 18 sidor)