Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 9 - 15 oktober 2023 Region Dalarna och Dalarnas kommuner

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 9 – 15 oktober

Pressmeddelande – 4 oktober 2023

Vecka 41 arrangerar Region Dalarna tillsammans med länets kommuner den återkommande temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna". ”Psykisk hälsa är en förutsättning för att må bra och känna glädje i livet och den behöver vårdas med hjälp av rörelse, gemenskap och kunskap”, säger Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och initiativtagare till temaveckan.

För femte året i rad kan invånare i Dalarna ta del av aktiviteter på temat psykisk hälsa under en temavecka som äger rum i samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. Det blir workshops, föreläsningar och kultur som arrangeras av aktörer och verksamheter i länet som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa. En stor del av aktiviteterna erbjuds och pågår året runt, men uppmärksammas extra i samband med denna vecka.

– Dalarna är det län i landet som ligger allra högst i statistiken för antal suicid per 100 000 invånare vilket är ett starkt argument för att ge hälsofrämjande arbete större utrymme. Vi vill bidra genom att bjuda in till en inspirerande vecka där olika aktörer i länet kan berätta om hur de arbetar och ge användningsbara tips för hur du kan bibehålla, förbättra och utmana din psykiska hälsa, säger Therese Olsson.

Temaveckan invigs på Folkets hus i Säter den 9 oktober. Under kvällen finns möjlighet att prova på dans och måleri, samt att lyssna på Caroline af Ugglas som framför sina mest populära sånger och även bjuder in till sång tillsammans. Det är möjligt att delta digitalt under programpunkten med Caroline af Ugglas.

– Som tidigare år går det att ta del av invigningen digitalt för att alla i hela Dalarna ska kunna vara med och ta del av kraften och glädjen genom sång. Vi önskar alla varmt välkomna, säger Cecilia Tegelberg, suicidpreventionssamordnare och även samordnare av veckan.

Årets program spänner över många ämnesområden och de flesta programpunkter är kostnadsfria. Aktiviteter kommer att ske både digitalt och på plats på många ställen i länet och det mesta riktar sig till alla.

– Vi har ett spännande program framför oss som vi hoppas ska kunna intressera många. Veckan tar bland annat upp hur du stärker din egen psykiska hälsa men också hur du hanterar livet med psykisk sjukdom eller efter svåra trauman, säger Therese Olsson.

Fakta: Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna genomfördes första gången 2019 och har sedan dess vuxit sig allt större med fler medverkande och programpunkter. Det är Utvecklingsenheten inom Region Dalarnas division psykiatri och habilitering som har uppdraget att genomföra temaveckan i samarbete med RSS Dalarna.

Mer information och program för årets temavecka: Fokus på psykisk hälsa i Dalarna - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka