Två personer sitter mittemot varandra vid ett bord

Ny OCD-mottagning öppnar i Region Dalarnas regi

Pressmeddelande – 22 maj 2024

I september 2024 startar Region Dalarna en ny OCD-mottagning för patienter från hela Dalarna med OCD (tvångssyndrom). Mottagningen ska också fungera som ett kunskapsstöd för Region Dalarnas vårdpersonal.

OCD (tvångssyndrom) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Det kan ofta handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långa rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.OCD är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Så kommer den nya mottagningen att fungera

Den nya mottagningen kommer att bemannas av ett team på fem personer och ska möta patienter i alla åldrar och med både lätta och svåra symptom. Rekryteringar av psykologer, sjuksköterskor och läkare är färdiga och teamet ska kunna ge strukturerad och evidensbaserad behandling för patienter med tvångssyndrom. Övriga vården kommer att kunna remittera till mottagningen och patienten kommer också kunna ta kontakt direkt.

Även vårdenheter utanför Region Dalarnas organisation kommer att kunna remittera till mottagningen, till exempel skolors elevhälsa. Syftet med mottagningen är att man hoppas kunna avlasta andra verksamheter inom både primärvården och psykiatrin samtidigt som patienten kan få snabbare hjälp. Mottagningen kommer inte att ersätta den vård som ges idag för patienter med OCD i primär- och specialistvård, utan mer fungera som ett komplement.

– Vi kommer inte att kunna ta oss an alla Dalarnas patienter, men vi kan vara kunskapsnav för all vårdpersonal i Dalarna som behöver kunskap och stöd kring OCD. Med mer uppmärksamhet kring problematiken och genom att samla kompetensen tror vi att vi kan hjälpa fler, för det finns evidensbaserad vård som vi vet ger goda resultat, säger Sofia Folke som är projektledare för den nya mottagningen.

Vård kommer även kunna ges digitalt

Mottagningen kommer att vara lokaliserad i Falun men arbeta digifysiskt. Det innebär att mottagningen utgår från Falun men att vård även kommer kunna ges digitalt.

– Detta gör att vi kan erbjuda en mer jämlik vård för patienter över hela länet, vilket också går i linje med arbetet mot en Nära vård. Vi vet att tvångshandlingar ofta kan vara kopplat till patientens hemmiljö. Digitala hembesök hjälper oss att arbeta mer i den miljö där patienten har sina besvär än vid mottagningsbesök. Det här är nytt och vi kommer vi att behöva våga testa oss fram och utvärdera efter hand, berättar Sofia.

Vårdupplägget på mottagningen kommer att vara individanpassat där möjligheten till både långsam och intensiv behandling kommer att finnas. Vid mottagningen kommer man erbjuda både läkemedelsbehandling och specialiserad vård såsom KBT med ERP*.

Mottagningen förväntas öppna i september 2024

När ett exakt datum är klart kommer det att kommuniceras till Dalarnas invånare med mer information om OCD, vad man kan söka vård för och hur man går tillväga om man vill komma i kontakt med mottagningen.

En av Region Dalarnas satsningar på en tillgängligare psykiatri och en Nära vård

Inom Region Dalarna pågår just nu flera satsningar inom psykiatrin där man tänker nytt och går mot en nära vård med invånaren och hens behov i centrum. Den nya OCD-mottagningen är en del i detta arbete som ska underlätta för den enskilde patienten och dess anhöriga.

*KBT står för Kognitiv Beteende Terapi och ERP för Exponering med Responsprevention.

Vill du veta mer?

Besök mottagningens sida på regiondalarna.se/plus.

Lyssna på poddavsnittet om OCD av Psykiatriarbetarna där Sofia Folke deltar som gäst och berättar om den nya OCD-mottagningen. Du hittar podden via Spotify eller Podcaster.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka