Man i rullstol

Hjälpmedel

Dalarnas Hjälpmedelscenter är ett samlingsnamn för enheter inom Hjälpmedelscentralen samt Hörsel, Syn och Tolk. Hjälpmedelscentralen har verksamhet på tre orter. Falun, Borlänge och Mora. Uppdraget för Dalarnas Hjälpmedelscenter är att tillhandahålla funktionella, säkra hjälpmedel, tjänster och service som bidrar till en ökad tillgänglig- och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Information om nya patientavgifter & Högkostnadsskydd för hjälpmedel från 1 januari 2023

Här hittar du all information

Teknik för äldre

Smartare hem och visningslägenhet, läs mer under länken
Teknik för äldre och smartare hem

Konferens 27:e April 2023  8.30 -16.00 Galaxen Borlänge

Smart teknik, hälsofrämjande & trygghetsskapande boende

Anmälan och program Konferens 27 april 2023

Leveransproblem av hjälpmedel /Säkerhetsmeddelanden

Leveranser av hjälpmedel påverkas fortfarande av Världsläget, globala transportproblem och råvarubrist. Här hittar du även information om Säkerhetsmeddelanden från leverantör.

Aktuell information om leveranser

Låna utrustning till sport och friluftsliv

Folder hittar du här

Vi är i en ombyggnadsprocess och är utlokaliserade

Använd entré Skomakargatan 22 under byggtiden.

Information om ombyggnaden

Kurser och utbildningar

Översikt kurser och utbildningar . 

Till översikten

Nyhetsbrev Rörelse och KLOK

Här kan du anmäla dig om du vill ha nyhetsbrev från oss. 

Till anmälan

Hade du nytta av informationen?