Zara Ljungqvist

Lärare AK och Funkiskursen

Zara Ljungqvist

Allt du varit med om kan bli en resurs och varje människa har något unikt att ge till världen!

Att tillsammans fila fram vad detta unika är kan ta lite tid, men det är värt besväret. När vi möter varandras erfarenheter och får tillfälle att reflektera över olika sammanhang så upptäcker vi nya sidor av oss själva och kanske hittar vi också inspiration till att lära oss något nytt!

Jag har själv provat på olika yrkesroller under mitt liv och som så många andra upplevt att vissa saker passar mig bra och andra inte alls. I omkring tio år har jag arbetat inom vård och omsorg, mest med myndighetsutövning och ledarskap och det är framförallt de erfarenheterna jag tar avstamp i när jag undervisar på kursen Personlig assistent. Jag är i grunden beteendevetare och har psykologi som mitt huvudämne. Något som är ett viktigt område för mig generellt är kommunikationen med den egna kroppen och möjligheten att genom rörelse, beröring och kanske till och med dans känna sig mera närvarande och hel. Att i mötet med deltagare på olika kurser både få med reflektion och rörelse tycker jag är en rolig och viktig utmaning!

Zara Ljungqvist

E-post: zara.ljungqvist@malungsfolkhogskola.se