Vår huvudman

Vår huvudman är Region Dalarna!

Folkhögskolan är en del av Regionen och styrs av de folkvalda som demokratiskt tillsatts efter allmänna val.
Kultur- och bildningsnämnden är skolans styrelse. 
Vi har en egen förvaltning inom Regionen, kultur- och bildningsförvaltningen.

Kristine BrosjöFörvaltningschef, Kultur- och bildning

E-post: kristine.brosjo@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?