Kultur- och bildningsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden har ett särskilt ansvar för regionens strategiska arbete inom kultur- och bildningsområdet och ett samlat ansvar för drift och förvaltning av regionens skol- och kulturenheter.

Nämnden ska hålla sig informerad om och följa verksamheten i regionens kulturstiftelser (Dalarnas museum, Dalateatern, Musik i Dalarna) och övriga stiftelser inom kultur och bildning där regionfullmäktige utser representant i styrelsen.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar bland annat för:

  • Bidrag till regionala kulturverksamheter och rörelseägda folkhögskolor i Dalarna.
  • Bidrag till övriga organisationer, grupper och enskilda utom handikapporganisationer.
  • Konstnärlig utsmyckning av regionens lokaler.
  • Utdelning av kulturpris, kulturstipendier och utbildningsstipendier.

Kultur- och bildningsnämnden är styrelse för Malungs folkhögskola, Mora folkhögskola och Fornby folkhögskola.

Ledamöter

Kultur- och bildningsnämnden har sju ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på kultur- och bildningsnämnd.

En folkrörelseberedning med fem ledamöter är knuten till nämnden.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda