Kalender Hjälpmedel

Välkommen till en temadag kring påkallningshjälpmedel, passiva larm (inklusive epilepsilarm).

• Se och prova upphandlat sortiment.
• Nollvision – utan tvång och begränsningar
• Samtycke
• Konsumentprodukt/MDR


Obs! Denna temadag kommer inte innehålla GPShjälpmedel.

Vi bjuder på fika.


Tid:

23 November 2022, kl 09:00 -12:00


Plats:


Dalarnas Hjälpmedelscenter,
Skomakargatan 22, lokal 2004Anmälan:


Anmäl senast 9 November
Anmäl via mejl: utbildning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Ange Namn, e-post, yrke, arbbetsplats, övrigt/specialkost

Datum och kursnamn i ämnesrad
Min 15, max 25 deltagare

Inbjudan

Dela: