Jubileumsbok: Dalarnas biblioteksförbund 100 år

I år är det hundra år sedan Dalarnas biblioteksförbund bildades. I en jubileumsbok beskrivs biblioteksutvecklingen i länet under det gångna seklet. ”Förhoppningen är att denna skrift ska bidra till biblioteks- och folkbildningshistorien i Dalarna”, säger Maria Törnfeldt, länsbibliotekarie och sekreterare i Dalarnas biblioteksförbund.

Under 1920-talet bildades åtta biblioteksförbund i olika län i Sverige, men Dalarnas biblioteksförbund är det enda som fortlever idag. För att uppmärksamma hundraårsjubileet ger Dalarnas biblioteksförbund nu ut en jubileumsbok där historikern Soili-Maria Olli har skrivit historiken om förbundets första hundra år.

Medlemmarna i Dalarnas biblioteksförbund – biblioteken i Dalarnas femton kommuner, Högskolan Dalarnas bibliotek och Länsbibliotek Dalarna - har tillsammans finansierat utgivningen.

Grundarna av Dalarnas biblioteksförbund var engagerade folkbildare som såg behovet av litteratur och bibliotek för folkrörelser och studiecirklar. Förbundet ordnade utbildningar för de personer som skulle sköta biblioteken. Man verkade för samarbete för att främja biblioteken och uppvaktade beslutsfattare för att få fram medel till såväl fortbildning som verksamhet.

Källmaterialet till boken är huvudsakligen hämtat ur förbundets arkivhandlingar som förvaras i Folkrörelsearkivet i Falun. Boken tillägnas Olle Wingborg, före detta länsbibliotekarie i Dalarna, som under många år gav sina krafter åt litteraturen och biblioteken i Dalarna, men också åt biblioteksförbundet. Han har även intervjuats för boken.

Jubileumsboken är producerad av Förlags AB Björnen i Torsång. Den kan beställas via förlagets webbsida: https://bjornen.se

 

 

18 september 2020

Nulägesanalys av Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun: Klarar akutoperativa uppdraget

Pressmeddelande

​En nulägesanalys av Anestesi, operation och IVA-kliniken vid Falu lasarett visar att verksamheten klarar tidskritiska och akuta operationer. "Det är viktigt att understryka att den som drabbas av en allvarlig tidskritisk sjukdom, som cancer, eller råkar ut för en olycka och måste operas akut – får hjälp," säger Tomas Riman, chefläkare

17 september 2020

​Covid-19-siffror från Region Dalarna: 17 september 2020

Nyhet

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

16 september 2020

Åtgärder kopplade till Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun – oro för att inte klara av det akutoperativa uppdraget

Nyhet

16 september 2020

Förtydligande: Bilersättning till äldre och riskgrupper gäller från 2020-09-04

Nyhet

​Regionstyrelsen har beslutat att alla patienter över 70 år eller som tillhör en riskgrupp ska få bilersättning från noll kilometer för resor till planerade vårdbesök. Beslutet gäller bilresor gjorda från och med 4 september.

15 september 2020

Covid-19-siffror från Region Dalarna: 15 september 2020

Nyhet

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.