Dalarna stärker kopplingen till innovativa regioner i Europa för att förbättra länets cirkulära ekonomi

Nyhet – 04 juli 2024, kl. 14:13

Region Dalarna har fått 3,9 miljoner kronor från EU-kommissionen för att förbättra länets cirkulära ekonomi och minska miljöpåverkan. Detta ska man göra tillsammans med nio andra regioner i Europa.

I projektet, som kallas ”Europeiska innovationsknytpunkter för cirkulär ekonomi” kommer Dalarna få kunskaper, kompetens och internationella samarbetspartners ute i Europa som företag och forskare i Dalarna direkt kan dra nytta av. Andra regioner som deltar är Region Värmland, Region Gävleborg, Region Navarra, Norra Nederländerna, Helsingfors, Skottland, Litauen, Normandie, Bulgarien och Vallonien. Projektet förväntas även generera 35 mindre samverkansprojekt som ska främja innovation och experimenterande i industriella värdekedjor som företag och forskare från Dalarna kan dra direkt nytta av.

– Att Dalarna deltar i detta projekt ger oss ekonomiska möjligheter att klara övergången till en cirkulär ekonomi och samtidigt skapa nya marknader och verksamheter. Det handlar om att arbeta och lösa gemensamma utmaningar tillsammans med våra europeiska partners säger Birgitta Sacrédeus, regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Arbetet kommer att påbörjas i augusti 2024 och pågå fram till 2030. Det övergripande målet är att generera hållbar utveckling i de deltagande regionerna och i Europa som helhet.

*Cirkulär ekonomi är ett system som syftar till att minimera avfall och utnyttja resurser på ett hållbart sätt. Det innebär att produkter, material och resurser återanvänds, repareras, renoveras och återvinns så länge som möjligt, vilket syftar till att ge minskad miljöpåverkan. Den cirkulära ekonomin står i kontrast till den traditionella linjära ekonomin, som bygger på ett "ta, tillverka, slänga"-mönster.

Tillbaka