Grafisk illustration Dalastrategin

Dalastrategin 2030

Dalastrategin 2030 är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Strategin beskriver hur vi tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Region Dalarna ansvarar processledning och uppföljning

Region Dalarna ansvarar för processledning och uppföljning av arbetet med Dalastrategin. Processledningen görs genom dialog och samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter. I arbetet görs även fördjupade analyser och rapporter om utvecklingen i Dalarna, som syftar till ett gemensamt lärande. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev

Dalating 

Dalating är en årligt återkommande konferens om länets gemensamma arbete för ett hållbart Dalarna. Dalating är grundat i Dalastrategin och  arrangeras av Region Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län. 2024 deltog över 200 personer på Dalating för att få en gemensam bild av Dalarnas nuläge och kraftsamla kring tre av Dalarnas största utmaningar, demokrati, transporter och livsmedelsförsörjning. Temat handlade om hur vi tillsammans kan skapa framtidtro och fortsätta att utvecklas, även i osäkra tider.

Dalalab

Dalalab är ett forum för kommunala och regionala tjänstepersoner i Dalarna som vill lära av varandra, samverka och underlätta gemensamma initiativ.

Kontakt

Johanna TangnäsRUA-strateg

Telefon: 073-092 76 39
E-post: johanna.tangnas@regiondalarna.se

Anna KlerbyUppföljning och utvärdering

Telefon: 076-2606423
E-post: anna.klerby@regiondalarna.se