Digitaliseringsberedningen

Digitaliseringsberedningens uppgift är att bereda frågor om digitalisering som ska tas upp och beslutas i regionstyrelsen.

I Digitaliseringsberedningens uppgift ingår att:

  • bereda och följa upp övergripande styrdokument och beslut inom ansvarsområdet
  • samordna den regionövergripande digitaliseringen och främja förvaltningsgemensamma lösningar
  • löpande följa utvecklingen samt verka för att digitaliseringens möjligheter tillvaratas inom regionens verksamheter

Ledamöter

Digitaliseringsberedningen har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på digitaliseringsberedning.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda