Fastighetsberedningen

Fastighetsberedningens uppgift är att bereda alla ärenden som hör samman med Region Dalarnas ansvar för fastighetsförvaltning och lokalförsörjning.

I fastighetsberedningens uppgift ingår att:

  • bevaka Region Dalarnas behov av lokaler, såväl hyrda som eget ägda och att i dessa frågor svara för samordningen med övriga organ inom Region Dalarna
  • följa upp fastighetsförvaltning och bevaka att verksamheten präglas av kostnadseffektivitet,
  • bevaka och ta initiativ i strukturfrågor inom fastighetsbestånd och lokalförsörjning som avser Region Dalarnas verksamhet
  • bevaka och ta initiativ i frågor som rör effektivisering av energiförsörjningen.

Ledamöter

Fastighetsberedningen har sju ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på fastighetsberedning.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda