Folkrörelseberedningen

Folkrörelseberedningen, som är knuten till kultur- och bildningsnämnden, har till uppgift att förbereda nämndens fördelning av regionens bidrag till ideella organisationer inklusive funktionsrättsorganisationerna och de politiska ungdomsförbunden.

Ledamöter

Folkrörelseberedningen har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på folkrörelseberedningen.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda