Pensionärsrådet

Regionens pensionärsråd är en grupp för samverkan och samråd mellan pensionärsorganisationerna i länet och Region Dalarna.

Syftet med Regionens Pensionärsråd är att:

  • öka pensionärsorganisationernas möjlighet att påverka i alla frågor som gäller äldre.
  • verka för att sådana frågor uppmärksammas i regionstyrelsen, nämnder och förvaltningar.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Region Dalarna ska så tidigt som möjligt informera rådet om planer och förändringar av insatser i samhället och organisation som rör pensionärer. Rådets synpunkter ska föras vidare till beslutande instans.

Pensionärerna har genom rådet möjlighet att arbeta för förändringar i regionens verksamhet. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av utbudet som finns för äldre.

Rådet är remissinstans och knutet till regionstyrelsen.

Ledamöter

Pensionärsrådet har 14 ledamöter. Sex är förtroendevalda från Region Dalarna och åtta representerar pensionärsorganisationerna i länet. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på pensionärsrådet.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda