Vårdvalsberedningen

Vårdvalsberedningens uppgift är att förbereda frågor om vårdval som ska tas upp och beslutas i regionstyrelsen.

I uppgiften ingår att:

  • planera och följa upp hur regionen genomfört reformen om vårdval.
  • föreslå kriterier och regler för att privata vårdgivare ska kunna starta verksamhet i länet på lika villkor.
  • satsa på information till befolkningen om utbudet av primärvård i länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare.

Beredningen har inte rätt att fatta beslut men kan väcka frågor i regionstyrelsen.

Ledamöter

Vårdvalsberedningen har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på vårdvalsberedning (hette tidigare hälsovalsberedning).

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda