Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och följa hälso- och sjukvårdens behov och utveckling.

Den ska också planera hälso- och sjukvården i regionen men även hälso- och sjukvården som andra vårdgivare erbjuder.

Ledamöter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har elva ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda