Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

I hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott förbereds ärenden som ska tas upp och beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetsutskottet ska, om tiden medger det, bereda samtliga ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetsutskottet ska kunna besluta i ärenden som kräver snabba ställningstaganden och avlasta Hälso- och sjukvårdsnämnden i beslutsärenden av löpande karaktär.

Ledamöter

Arbetsutskottet har fem ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda