Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, allmän trafikplikt och den årliga trafikförsörjningsplanen.

Region Dalarna är från och med den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).

Myndigheten har rättigheter och befogenheter att vidta åtgärder som framgår av kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).

Ledamöter

Kollektivtrafiknämnden har nio ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på kollektivtrafiknämnd.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda