Regionstyrelsen

Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av regionens angelägenheter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten i följande nämnder:

  • kultur- och bildningsnämnd
  • servicenämnd
  • tandvårdsnämnd

Regionstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp i regionfullmäktige, svarar på remisser och avger yttranden.

Styrelsen ansvarar bland annat för:

  • att budgeten hålls och följs upp.
  • att regionfullmäktiges beslut genomförs.
  • miljö och säkerhet inom regionen.

Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret.

Ledamöter

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på regionstyrelsen.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda