Regionstyrelsens arbetsutskott

I regionstyrelsens arbetsutskott förbereds alla ärenden som ska tas upp och beslutas i regionstyrelsen. Ett undantag är ärenden som hälsovalsberedningen ansvarar för.

Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut om:

  • Löpande ärenden som kräver snabb handläggning.
  • Tillämpning av rese- arvodes- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda i enskilda fall.

Ledamöter

Arbetsutskottet har sju ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på arbetsutskott RS.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda