Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för servicen inom regionen.

Följande verksamheter ingår:

  • Kostservice
  • Städservice
  • Transportservice
  • Fastighetsteknik
  • Fredriksbergstvätten

Denna service kan ske i egen regi, i samarbete med andra huvudmän eller genom upphandling.

Ledamöter

Servicenämnden har sju ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på servicenämnd.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda