Tandvårdsnämnden

Tandvårdsnämnden ansvarar för driften av Folktandvården. Verksamheten drivs i bolagsliknande form och redovisning sker enligt gällande regler.

Nämnden har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och följa tandvårdens behov och utveckling.

Den ska också planera tandvården i regionenmen även tandvård som andra vårdgivare erbjuder.

Ledamöter

Tandvårdsnämnden har sju ledamöter. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på tandvårdsnämnden.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda