Tangentbord

Frågor & svar

Skolformen Folkhögskola

 

Hur är det att studera på folkhögskola?

Folkhögskolan vänder sig till vuxna och den viktigaste tanken är att alla tillsammans ska bidra till varandras lärande. Samtal i grupp där alla deltar aktivt är en viktig del av undervisningen. Du som studerande har stor möjlighet att vara med och påverka undervisningen, och vi förväntar oss att du tar ett stort eget ansvar för ditt lärande.

 

Vad är allmän kurs?

Allmän kurs vänder sig främst till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. På allmän kurs kan du läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitetet. Under utbildningen har du möjlighet att få behörighet i följande ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religionskunskap.

 

Vad innebär grundläggande behörighet?

Du som studerar en allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till högskolestudier om du har studerat den tid som krävs på folkhögskolan (omfattningskrav) samt att du uppfyller ett innehållskrav. Innehållskravet innebär att du uppnår kunskaper och färdigheter som motsvarar betyget godkänt i följande gymnasiegemensamma ämnen: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1. Behörigheten från folkhögskolan intygas med ”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier”.

 

Vad innebär särskild behörighet?

Utöver den grundläggande behörigheten till högskola kan olika högre utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan. Folkhögskolan kan ge intyg om detta. Vilka särskilda behörigheter/förkunskaper som kan intygas varierar från folkhögskola till folkhögskola. Kontakta kursansvarig för Allmän kurs om du är intresserad av att läsa in särskilda behörigheter.

 

Länk till Allmän kurs

 

Vilka nivåer kan jag studera på?

På Malungs folkhögskola kan du studera på grundskolenivå eller gymnasienivå.

 

Vad är temastudier?

På Allmän kurs är undervisningen upplagd som temastudier. Det innebär att du läser alla ämnen tillsammans i olika projekt, i stället för att varje enskilt ämne har en egen schemaposition. Projekten, eller temaperioderna, kan pågå under kortare eller längre perioder och varje period har sin egen rubrik. Exempel på temarubriker som har förekommit är: ”Kaffe”, ”Tro och vetande”, ”Vem är du?”, ”Teknik” och ”Vatten”.

 

Vilka kurser ingår i Allmän kurs?

Alla som går Allmän Kurs har möjlighet att få behörighet i följande kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3 (alt. Svenska som Andraspråk 1, 2 och 3)

 • Engelska 5 och 6

 • Matematik 1 a, b eller c

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Historia 1a1

Behörighet innebär att läraren bedömer om du har uppnått kunskaper och färdigheter som motsvarar nivån godkänt i skolverkets kursplaner.

 

Förutom ovanstående kurser kan det finnas möjlighet att få behörighet i andra kurser, t.ex. engelska 7, matematik 2, naturkunskap 2 och samhällskunskap 2.

Kontakta kursansvarig för Allmän kurs om du är intresserad av att läsa fler ämnen.

Länk till Allmän kurs

 

Vad erbjuder folkhögskolan, vad blir jag behörig till?

Folkhögskolan erbjuder kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Om du väljer att studera på Allmän kurs kan du bli behörig till gymnasiet, yrkeshögskola och/eller högskola/universitet.

 

Kan jag läsa enstaka ämnen, t ex svenska eller matematikkurser?

Det kan finnas möjlighet att läsa in enstaka ämnen på folkhögskolan. Vänd dig till den som är kursföreståndare för Allmän kurs för att få veta mer om detta.

Länk till Allmän kurs

 

Får jag betyg på folkhögskolan?

Nej. Du får ett kursintyg som visar vilken kurs du har läst och vad den innehållit. Om du har gått på Allmän kurs får du också ett studieomdöme samt ett behörighetsintyg.

 

Vad är ett studieomdöme?

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs årligen gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, det vill säga oftast ett läsår. De som studerat vid folkhögskola utgör en egen urvalsgrupp - folkhögskolegruppen - och jämförs alltså bara med varandra vid ansökan till högskolan. I denna urvalsgrupp konkurrerar du med ditt studieomdöme från en avslutad utbildning vid folkhögskola.

 

Vad är ett behörighetsintyg?

Behörighetsintyget berättar att du har grundläggande behörighet till högskolan och/eller behörighet till yrkeshögskolan. Det är samma behörighet som ett fullgjort slutbetyg eller en examen från gymnasiet/komvux kan ge. När du har ett behörighetsintyg kan du söka till högskola och/eller yrkeshögskola. Du blir då även behörig till folkhögskolornas yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

 

Finns det någon åldersgräns för att kunna söka till Malungs Folkhögskola?

Vi vänder oss till vuxna studerande från 18 år och uppåt. På korta kurser får studerande från 13 år och uppåt antas.

 

Om kurserna

 

All info om de olika kurserna kan du hitta under rubriken Kurser på hemsidan.

 

Vad är allmän kurs?

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. På allmän kurs kan du läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitetet. Under utbildningen har du möjlighet att få behörighet i följande ämnen: svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religionskunskap. På allmän kurs ger vi företräde till sökande med kort tidigare utbildning.

 

Vad är Funkiskursen?

Funkiskursen vänder sig till dig som har en lättare intellektuell funktionsvariation. Det finns inga krav på förkunskaper. Kursen är på 50 % och kurslängden är 1-3 år.

 

Vad ingår i Funkiskursen?

Kursens syfte är att stärka individens självständighet och självkänsla genom både teoretiska och praktiska studier. 

Kursen ska stärka demokratiska värderingar och ge en samhällsbild av Sverige och övriga världen genom TV/tidningar, internet och diskussioner. 

Deltagarna ska få förståelse för hälsan genom motion, friluftsliv, avslappning, kostlära och matlagning. Viktiga inslag är också kulturupplevelser och kreativt skapande i form av dans och musik, färg och form samt drama. 

Allmänna ämnen som svenska, engelska, geografi, historia, religion, naturkunskap och matte ingår i kursen. Vi gör också flera studiebesök och en längre studieresa. 
Under året ges många möjligheter till möten med deltagare från övriga kurser.

 

Vem kan gå Funkiskursen?

Kursen vänder sig till dig som har lättare intellektuell funktionsvariation. Det finns inga krav på förkunskaper.

Sista ansökningsdag för kurserna hittar du på respektive kurssida.

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser vid för få ansökningar.

 

Hur ansöker jag?

Ansöker gör du digitalt genom att klicka på knappen ”Ansök här” under respektive kurssida. 

När du ansöker får du skapa ett konto hos Folkhögskolornas Mina Sidor, där du själv när som helst kan logga in och se dina ansökningar och status på dem.

Du får både interna besked direkt i Mina Sidor samt meddelanden skickade till din registrerade e-postadress, ange därför en korrekt e-post som du använder. 

Det är väldigt viktigt att Tacka ja eller Tacka nej om du har blivit antagen. 

Observera att du behöver logga in på Mina sidor och markera ansökan för den kurs eller utbildning du sökt för att få fram möjligheten att Tacka ja respektive Tacka nej. 

 

Folkhögskolornas Mina sidor  (extern länk) 

 

Om du behöver hjälp med att ansöka, så hör av dig till oss på 0280-143 00.

 

Vad ska jag tänka på när jag fyller i ansökan?

Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom och vara så noggrann som möjligt, eftersom det är ansökan som ligger till grund för om du blir antagen eller ej. Det finns ett antal obligatoriska fält som du måste fylla i för att din ansökan ska kunna behandlas.

Det är viktigt att du fyller i alla obligatoriska fält på ansökan. Särskilt viktigt är hela personnumret eller om du kommer från ett annat land. Du ska också fylla i vilken tidigare utbildningsbakgrund du har.

 

Vad är ett personligt brev?

Vi vill ha ett personligt brev från dig där du berättar om varför du söker och du har för planer efter kursens slut. Beskriv gärna din bakgrund, dina erfarenheter, jobb eller skolor och hur du tänker inför framtiden. Här ska du även ange om du har någon form av funktionsvariation eller annat som är viktigt för dig.

 

Referenser – vad är det?

I ditt personliga brev vill vi att du anger två personer som känner dig och vet hur du fungerar i vardagen. Kanske din förra studie- och yrkesvägledare eller lärare? Eller kanske din arbetsledare/chef om du har arbetat tidigare?

 

Ansök på blankett

Saknar du möjlighet att ansöka digitalt i systemet kan du istället ansöka på blankett. Fyll i blanketten och skicka antingen via epost till
info@malungsfolkhogskola, eller med post till
Malungs folkhögskola, Thorolfsvägen 44, 782 34 MALUNG.

Ansökningsblankett  

Obs! Väljer du att ansöka på blankett kommer vi att lägga in din ansökan i SchoolSoft och skapa ett användarkonto åt dig.

Hur hanteras min ansökan?

Skolan tar emot din ansökan och registrerar dig som sökande. Du får sedan en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Då får du också besked om din ansökan behöver kompletteras. Därefter påbörjas antagningsarbetet. Första antagningen till kursen sker efter sista ansökningsdag. Därefter kan antagning ske löpande i mån av plats.

 

När din ansökan är komplett och har registrerats går den till den som är kursansvarig för kursen som du har sökt. Därefter tas en personlig kontakt med dig. Det sker via telefon eller e-post. Det är därför viktigt att du är tillgänglig på det telefonnummer eller den mailadress som du har angivit i din ansökan. Beslut om antagning tas därefter av kursansvarig tillsammans med rektor och kursens arbetslag. Det beslutet utgår ifrån våra antagningskriterier:

Handlingsplan vid antagning till Malungs folkhögskola

 

När får jag mitt antagningsbesked?

När kursansvarig tillsammans med arbetslag och rektor bestämt vilka som ska antas, får du ett antagningsbesked. Eftersom vi får många ansökningar kan det dröja flera veckor efter sista ansökningsdag, innan alla sökande har fått sitt besked. På vissa kurser upprättas reservlistor där de utvalda reserverna får möjlighet att starta utbildningen när någon avstår sin studieplats.

 

Hur stor är chansen att bli antagen?

Alla som söker får inte plats på kursen. Studieplatserna på kurserna är begränsade på grund av t.ex. lokaler och/eller utrustning. Vi anpassar också gruppstorleken så att varje deltagare ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin studietid.

 

Kommer ni att ta kontakt på telefon eller e-post under antagningsarbetet?

Vi kommer att ta kontakt med dig inför antagningen, så det är viktigt att du finns tillgänglig på det telefonnummer och/eller den e-postadress du angett i din ansökan.

 

Hur gör jag när jag fått antagningsbeskedet?

Om du blir antagen och har fått ditt antagningsbesked, ska du så fort du kan sända in bekräftelsen om du antar studieplatsen eller inte. Om du väljer att inte anta studieplatsen är det viktigt att vi får veta det, så att vi får chans att kontakta reserver så fort som möjligt.

 

Ska jag svara på antagningsbeskedet, även om jag bestämt mig för att inte gå kursen?

Ja, det är viktigt att vi får veta om du vill ha platsen eller ej, så att vi kan kontakta dem som står på reservplats så snart som möjligt.

 

Vad händer om jag hoppar av en kurs efter att jag tackat ja?

Har du bekräftat studieplatsen och ångrar dig, ska du omedelbart meddela det till skolan, så att annan sökande kan få din studieplats.

 

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får bekräftelse på att du blivit antagen. Har du påbörjat din kurs gäller inte längre din ångerrätt. Vil du avboka din plats och utnyttja ångerrätten ska du meddela oss per brev eller per e-post senast 14 dagar efter att vi har bekräftat att du har en plats reserverad. Ange datum och namn för kusen samt dina personuppgifter.

Observera att vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart faktureras du hela kostnaden för kost och logi. Undantag görs vid uppvisande av läkarintyg.

Hur fungerar reservplats?

Om du är antagen till reservplats, står du på väntelista till kursen och kommer att få en plats om någon tackar nej till sin plats.

 

Vad händer om det blir för få anmälda till en kurs?

Malungs folkhögskola förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Om du har betalat något för kursen, så återbetalas hela beloppet. Om en kurs som du blivit antagen till ställs in får du omedelbart besked om detta via telefon eller e-post.

 

Kan jag överlåta min kursplats till någon annan?

Nej, kursplatsen är personlig.

Här hittar du aktuell prislista: 

Prislista Malungs folkhögskola

Vad kostar det att gå de olika kurserna?

All undervisning på folkhögskola är kostnadsfri, det vill säga att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning. Däremot tar vi ut en omkostnadsavgift och i vissa fall en materialavgift. Dessa kostnader skiljer sig åt mellan olika kurser. Gå in på respektive kurssida och läs i om kostnaderna för den kurs som du är intresserad av.

 

Måste jag betala något om jag avbokar eller avbryter en kurs?

Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart faktureras du hela kostnaden för kost och logi. Undantag görs vid uppvisande av läkarintyg.

 

Vilka betalningsalternativ finns på skolan, kan jag använda kontanter?

Malungs Folkhögskola är en kontantfri skola, men det går bra att betala med Swish eller kontokort.

 

Vad händer med min betalning om kursen ställs in?

Om en kurs av någon anledning blir inställd återbetalas hela beloppet.

 

När får jag faktura för kursavgiften?

Vid de flesta kurser faktureras du i samband med kursstart. 

Vid avbokningar senare än 14 dagar innan kursstart faktureras hela kostnaden för kost och logi.

Fakturor skickas till din folkbokföringsadress. Har du KIVRA, får du automatiskt din faktura dit, annars kan du anmäla e-faktura från Region Dalarna i din internetbank. 

Hur gör jag för att söka studiemedel?

Om du studerar sammanlagt minst 50% kan du söka studiemedel från CSN.

 

20 år eller äldre - Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel från CSN. Det gör du via CSN:s hemsida, www.csn.se, så fort du vet vilken kurs du ska gå. Mer info hittar du där.

 

18–20 år - Är du mellan 18–20 år, registreras du automatiskt för att få studiehjälp (på samma nivå som om du hade läst på traditionellt gymnasieprogram). När antagningarna är gjorda, sänder skolan en rapport till CSN (Centrala studiestödsnämnden).

 

Observera att alla skolans kurser är på grundskole- eller gymnasienivå.

 

Hur skaffar jag ett Mecenatkort?

Om du vill skaffa ett Mecenatkort ska du kontakta expeditionen för att få ett intyg. Sedan gör du själv en ansökan till Mecenat.

Jag bor inte i Malung, finns det internatboende på skolan?

Malungs Folkhögskola har internatboende för studerande som vill bo på skolan. De flesta är enkelrum och några är dubbelrum. Om du vill bo på skolan så markerar du det på ansökningsblanketten när du söker.

 

Vad är det för standard på rummen?

Våra rum på internatboendet har enkel standard med handfat på rummet och dusch/toalett i korridoren samt gemensamt kök och allrum. På skolan finns ett tillgänglighetsanpassat rum med dusch och toalett på rummet. I rummen finns det säng med täcke och kudde.

 

Vad kostar det att bo på skolan?

Gällande prislista hittar du här:

Prislista Malungs folkhögskola

 

Kan jag betala för bara boendet och inte för maten?

Ja, som gäst kan du göra det. Om du studerar på våra kurser och bor på internatboendet ingår alltid maten i priset.

 

Jag har en kompis som bor på internatboendet. Kan jag bo hos hen när jag går en kortkurs hos er?

Ja, det kan du. Då betalar du enligt gällande prospekt för den kurs du går.

 

Vilka ordningsregler gäller för internatboendet?

Skolan anordnar regelbundna husmöten på varje internatboende där de boende kommer överens om vad som ska gälla.

Studerande som bor på skolans internatboende skall visa hänsyn till grannarna och inte uppträda störande. 

Region Dalarnas lokaler är rök- drog- och alkoholfria. Innehav och användning av narkotiska preparat är förbjudet i svensk lag, varför skolan polisanmäler eventuella överträdelser.

Undvik parfym och andra starka dofter under din tid på skolan. 

Är skolan anpassad för rörelsehindrade?

Våra lokaler är inte fullt anpassade till rörelsehinder men vi strävar alltid efter att anpassa verksamheten så att lokalerna inte ska bli ett hinder. På internatboendet finns ett rum anpassat för personer med rörelsehinder med dusch och toalett på rummet.

Kan jag ha med mig husdjur?

Djur är välkomna på skolan, men inte i undervisnings- och gemensamma lokaler på grund av allergirisken. Särskilda husdjursrum på internatet finns att ordna. Hundgård finns att boka. Meddela i god tid om du har med dig husdjur. I övrigt gäller lagar och regler om djurägares ansvar.

Finns det WiFi på skolan?

På internatboendet och i undervisningslokalerna finns tillgång till fibernätverk via WiFi.

Vilka måltider ingår i paketpriset när jag bor på Folkhögskolan?

Frukost, lunch och middag måndag till torsdag. På fredagar serveras enbart frukost och lunch. Ingen mat serveras på lov och klämdagar.

Finns det vegetarisk mat på skolan?

Ja, det serveras alltid ett vegetariskt alternativ.

Hur fungerar det om jag behöver äta specialkost?

Vegetarisk kost och blandkost samt ett gediget salladsbord finns alltid på buffén.

Skolan kan dessutom tillhandahålla vegansk, glutenfri, laktosfri samt mjölkfri kost.  

Om du har allergier och/eller behov av annan kost, kontakta servicechef i samband med din ansökan.

 

Marit Sjögren, servicechef

0280-143 23, marit.sjogren@malungsfolkhogskola.se

 

Jag är vegan, går det att ordna så att jag får veganmat?

Ja, det gör det. 

Kontakta:
Marit Sjögren, servicechef
0280-143 23
marit.sjogren@malungsfolkhogskola.se

 

Hur fungerar det med besökare, kan t.ex. släktingar komma på besök och sova över?

Ja, du kan ta emot besökare. De betalar då enligt gällande prislista.

Prislista Malungs folkhögskola

Om du planerar att ta emot besök, vill vi att du meddelar det i förväg p g a brandsäkerhetsföreskrifter.

 

Vad finns det för gemensamma utrymmen på skolan?

När du bor på skolan har du fri tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, träslöjdsal, textil-/skapandesal, bibliotek och övningsrum.

 

Finns det datorer att låna på skolan?

Ja, vi har ett antal bärbara datorer som du kan låna för att arbeta med uppgifter kopplade till dina studier.

Våra regler för datoranvändning hittar du här 

 

Hur gör jag om jag vill ta med mig matlåda till skolan?

Det går bra att ta med matlåda. Det finns pentry i Skolhusets bottenvåning, med mikro och kylskåp. (Observera att medhavd mat ej får förtäras i matsalen.)

 

Kan jag köpa lunch på skolan och vad kostar det?

Det finns frukost, lunch och middag att köpa på skolan, även för dem som inte är studerande. Priser hittar du här: Prislista Malungs folkhögskola. Om ni är ett större sällskap som vill äta vill vi att ni kontaktar oss i förväg.

 

Köket

0280-143 24

 

Marit Sjögren, servicechef

0280-143 23, marit.sjogren@malungsfolkhogskola.se

 

 

Hur fungerar det med fika på skolan, ska jag ta med eller kan jag köpa det där?

Om du är studerande på skolan, så ingår förmiddagsfika (9.45-10.15) i omkostnadsavgiften. Du kan även själv göra i ordning fika i källaren i Skolhuset, där en varmvattenautomat finns. Då måste du ta med egen mugg.

 

Finns det cyklar att låna eller hyra på skolan?

Ja, det gör det. Du kan välja att hyra en cykel veckovis eller månadsvis. Priser hittar du här: Prislista Malungs folkhögskola.

Vem kan boka in konferens på skolan?

Malungs folkhögskola erbjuder hel- och halvdagskonferenser till företag, föreningar och organisationer. Skolans kök är mycket uppskattat för sin goda, hemlagade mat och service. Lokaler finns för både små och stora grupper.

 

Vad kostar det att boka en konferens på skolan?

Här hittar du aktuell prislista: Prislista Malungs folkhögskola.

 

 

Går det att boka konferens med övernattning?

Ja, i mån av plats på internatboendet kan vi ta emot konferenser med övernattning

 

Vad finns det för konferenssalar?

Vi har följande alternativ för konferenser:

 • Aulan (max 100 personer)
 • Klassrum (20 - 25 personer)
 • Skönlitterära rummet (10 - 15 personer)
 • 3 Grupprum (ca 10 personer)

 

Vilken utrustning finns tillgänglig i konferenssalarna?

Konferenslokalerna är utrustade med dataprojektor, video, dvd, overhead, whiteboard, blädderblock.

Klassrummet Walden är även utrustad med en smartboard.

 

I aulan finns digital projektor, ljudanläggning för digitala möten och en flygel.

 

Finns det hörslinga i konferenssalarna?

Det finns hörslinga i aulan.

 

Är konferenslokalerna anpassade för rörelsehindrade?

Vissa av våra lokaler är fullt anpassade till rörelsehinder. Kontakta skolan (se kontaktuppgifter nedan) för mer information.

 

Vem ska jag kontakta för frågor eller om jag vill boka in en konferens?

Marit Sjögren, servicechef

0280 - 143 23

marit.sjogren@malungsfolkhogskola.se

 

Malin Johansson

0280 - 143 29

malin.johansson@malungsfolkhogskola.se

 

 

Är skolans lokaler anpassade för rörelsehindrade?

Våra lokaler är inte fullt anpassade till rörelsehinder men vi strävar efter att anpassa verksamheten så att lokalerna inte ska bli ett hinder.

 

Hur fungerar det om jag behöver extra stöd för att klara undervisningen?

Kursdeltagare som behöver särskilt stöd kan få det i form av läromedel, förstärkta lärarresurser, förstärkta SYV- och kuratorsinsatser samt förstärkt mentorskap och socialpedagogiskt stöd. Ta kontakt med kursansvarig eller din mentor om du behöver särskilt stöd i din studiesituation.

 

Är jag försäkrad under studietiden?

Ja, för alla studenter finns en gratis olycksfallsförsäkring tecknad av Region Dalarna, som är skolans huvudman. Den gäller från första till sista studiedagen och även under lov. Du är dessutom försäkrad när du befinner dig på annan ort eller utomlands för studieresa/praktik som ingår i kursen.

 

Boende på internatboendet behöver själva teckna en gällande hemförsäkring. Privat egendom är inte försäkrad genom skolan. Om du använder privat egendom i skolans arbete sker det på egen risk. Ta kontakt med skolans expedition om du vill ha mer information om försäkringsvillkor.

 

Vilka regler finns vid skolan?

I samband med skolstart får du information om vad som förväntas av dig som deltagare vid skolan, samt om de regler som skolan arbetat fram för att skapa en bra arbetsmiljö, både för dig som deltagare och för skolans personal.

 

Hur ser skolan på alkohol och droger?

Region Dalarnas folkhögskolor är rök- drog- och alkoholfria. Innehav och användning av narkotiska preparat är förbjudet i svensk lag, varför skolan polisanmäler eventuella överträdelser.

Läs mer i skolans handlingsplan:
Handlingsplan för en drog- och alkoholfri skolmiljö

 

 

Finns det några regler om frånvaro?

Uppföljning av kursdeltagarnas närvaro sker regelbundet på arbetslagsmöten enligt fastställda rutiner. Om en kursdeltagare uppvisar för hög frånvaro kan det innebära att hen inte får studera vidare på skolan. Läs mer om skolans hantering av studerandefrånvaro här.

 

 

Kan jag bli avstängd från skolan?

En studerande som bryter mot skolans regler eller uppträder hotfullt kan bli avstängd. Det föregås av en varning, utfärdad av rektor, och innebär att den studerande blir avstängd för viss tid. Rektor fattar beslut om avstängning. Om varning inte leder till någon förbättring avskiljs den studerande från skolan och studierna avslutas. Kultur- och bildningsnämnden fattar beslut om avskiljning.

 

Läs mer om detta här: Studeranderättslig standard

 

 

Hur jobbar skolan med arbetsmiljön?

En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Både personal och studerande har ansvar att bidra till god arbetsmiljö.

 

 

Inga former av diskriminering och kränkande behandling får förekomma. Alla på skolan måste omedelbart kontakta skolledningen vid kännedom om diskriminering eller kränkande särbehandling. Läs mer här.

 

Avvikelseanmälan.

 

Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande lagar och förordningar.

 

Vad finns det för möjligheter till studerandeinflytande?

På folkhögskolan förväntas du delta i skolans kvalitetsarbete och vi utvecklar kontinuerligt former för demokrati och inflytande i dialog med de studerande.

 

Kursråd

Består av en representant från varje terminskurs. Kursrådet behandlar skolövergripande frågor och ingår i skolans samverkansprocess.

 

Studerandeskyddsombud

Termins- och läsårskurser utser varsitt studerandeskyddsombud samt ersättare. Studerandeskyddsombuden agerar som länk mellan skolledning och studerande och kallas att delta i personalens samverkansmöten.

 

Elevförbund

Som studerande blir du automatiskt medlem i skolans elevförbund. Detta innebär att du bland annat har möjlighet att hyra Hättsjöstugan till en mycket låg kostnad, även sedan du avslutat din studietid på skolan.

 

Hur jobbar skolan för att motverka mobbing och diskriminering?

Inga former av diskriminering och kränkande behandling får förekomma. Alla på skolan måste omedelbart kontakta skolledningen vid kännedom om diskriminering eller kränkande särbehandling. För att förebygga och fånga upp signaler om missförhållanden jobbar skolan med regelbundna husmöten och mentorssamtal. Skolan har anställda socialpedagoger, samt tillgång till kurator.

 

Läs mer om skolans arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling här.

 

Vad betyder studeranderätt?

Dina rättigheter som studerande regleras i den studeranderättsliga standarden som gäller för alla Region Dalarnas tre folkhögskolor.

Läs mer om detta här: Studeranderätt och inflytande.

 

Hur gör jag om jag har klagomål på något på skolan?

 

Om du är missnöjd med din studiesituation ska du i första hand vända dig till den lärare/mentor som är kursansvarig och därefter till rektor. Om du är missnöjd med rektors beslut, kan detta överklagas till skolans styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna.

 

Ytterst kan tvister hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. Tel 08-412 48 10, e-post fsr@folkbildningsradet.se

 

 

Hur behandlar skolan mina personuppgifter och har lärarna tystnadsplikt?

 

Vi behandlar personuppgifter på rättslig grund i vårt myndighetsutövande som skola och följer de principer som gäller för personuppgiftsansvariga. Dina uppgifter sparas i våra administrativa system när du har sökt en kurs på Malungs folkhögskola. Vid ansökan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter.

 

Skolan är en del av Region Dalarna och lyder under förvaltningslagen. Folkhögskola är en skolform för vuxna, vilket innebär att vi inte diskuterar en deltagares studier med föräldrar eller andra utan den studerandes uttryckliga medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men de olika lärare som arbetar med en studerande kan sinsemellan diskutera frågor som rör deltagares studier.

 

Läs mer om hur skolan hanterar personuppgifter här: Dataskyddsförordningen GDPR

 

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

 

Vänd dig till din kursföreståndare eller till skolans expedition, där du blir hänvisad till rätt person: info@malungsfolkhogskola.se eller 0280-143 00.