Inflytande och kommunikation

På Malungs folkhögskola finns flera forum där de studerande deltar. En aktiv medverkan ger möjlighet att påverka verksamheten på skolan.

Möten

är viktiga informationsforum: husmöten, kursmöten och sist men inte minst ondagsmötet, kl. 9.45 varje onsdag i matsalen.

Kursrådet

är ett forum där representanter för kursdeltagare, personal och skolledning möts kring gemensamma frågor. Rådet har en representant från varje kurs. Även personalrepresentanter och rektor ingår i rådet. De studerande är i majoritet.

Kommunikation

Vi använder både digitala och analoga system för intern information och kommunikation. Vid kursstart får alla kursdeltagare dokumentet Skolsamhället där viktig information om skolan finns samlad. Dokumentet hittar du här.

Som gemensam plattform för information och kommunikation använder vi Outlook och som heltidsstuderande förväntas du dagligen kolla din mail. För att kontakta någon i personalen använd fornamn.efternamn@malungsfolkhogskola.se. Fler kontaktuppgifter finns på hemsidan. Vid distansundervisning använder vi Teams/Zoom.

Hemsida och sociala medier

www.malungsfolkhogskola.se innehåller uppdaterad information om skolan och kurserna. Vi finns också på Facebook, Instagram och YouTube.

GDPR

Skolan har stöd i GDPR för att behandla personuppgifter. Skolan är ansvarig för att personuppgifterna är riktiga och bara används för specifika angivna och berättigade ändamål. För mer information se vår hemsida.