Studieekonomi

All undervisning är avgiftsfri. Du betalar själv för eventuell kurslitteratur och studiematerial. Malungs folkhögskola tillhandahåller en del av det mot en omkostnadsavgift.

Omkostnadsavgiften faktureras i samband med att du tackar ja till din studieplats. Därefter faktureras omkostnadsavgiften i början av varje termin.

I omkostnadsavgiften ingår:

  • Förmiddagsfika varje skoldag
  • WiFi
  • Tillgång till Office 365
  • Visst studiematerial såsom viss kopiering, datautskrifter och kompendier för undervisning, avtalslicens för Swedish Film och kopieringstillstånd, e-media, förbrukningsmaterial, lån av kurslitteratur och dator vid behov.
  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till gym, bastu och fritidsaktiviteter
  • Tillgång till bibliotek
  • Möjlighet att delta gratis på skolans kulturaktiviteter

För några av våra särskilda kurser tillkommer det ytterligare kostnader, en så kallad kursspecifik avgift. Information om dessa hittar du på respektive kurssida.

Materialavgift

Kostnader för material och läromedel kan tillkomma. Summa beroende på kurs. I avgiften kan ingå material, läromedel, entréavgifter, studieresor, mm. Materialavgift faktureras löpande.

Boende

Priser för boende på skolans internat finner du här

Finansiera studierna

Läs mer här.

Försäkring

Våra studerande är olycksfallsförsäkrade genom skolan. Boende på internatet behöver en gällande hemförsäkring. Privat egendom är inte försäkrad genom skolan. Om du använder privat egendom i skolans arbete sker det på egen risk. Ta kontakt med skolans expedition om du vill ha mer information om försäkringsvillkor.

Region Dalarnas Olycksfallsförsäkring (pdf)