Stöd i lärandet

På Malungs folkhögskola är vi måna om att skapa en god lärmiljö med omtanke för kursdeltagarens personliga förutsättningar och behov.

 Det största stödet i lärandet får du av skolans personal som med sitt personliga engagemang och kompetens ser till att studiemiljön fungerar för dig och ger dig de bästa möjliga förutsättningar för din utveckling.

Mentorskap

Vi stödjer alla kursdeltagare med mentorskap. På skolans allmänna kurs tilldelas varje kursdeltagare en personlig mentor medan på de särskilda kurserna utövas mentorskapet av kursföreståndaren. Utvecklingssamtal och en personlig utvecklingsplan är en del av studierna. Utformningen kan vara olika på olika kurser. Våra internatmentorer stödjer våra internatboende utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv.

SYV

Studie- och yrkesvägledning får du i första hand av skolans pedagoger och kursföreståndare. Skolan har en SYV som ger stöd och vägledning både i grupp och genom personliga samtal. 

Socialpedagogiskt/kurativt stöd

Folkhögskolans pedagoger ger socialpedagogiskt stöd som innebär att du i första hand får kurativt stöd av din mentor/kursföreståndare. Dessutom tillhandahåller skolan kuratorsstöd i viss omfattning och i samverkan med den offentliga sjukvården.

Funktionshinder/funktionsnedsättning

Region Dalarnas folkhögskolor har en gemensam policy för förstärkningsinsatser till funktionshindrade deltagare. Våra lokaler är inte fullt anpassade till rörelsehinder men vi anpassar alltid verksamheten så att lokalerna inte ska bli ett hinder.

Malungs folkhögskola samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten och erhåller bidrag för anpassning av verksamheten och stöd till deltagare med funktionshinder. 

Kursdeltagare som behöver särskilt stöd kan få det i forma av läromedel, förstärkta lärarresurser, stödpersoner, förstärkta SYV och kuratorsinsatser samt förstärkt mentorskap.

Dela:

Hade du nytta av informationen?