Hammare och städ

Järnsmide - 7 veckor VT24

Grundläggande kurs.

Ansökan

Kurstid: 11 mars - 26 april 2024

Kurslängd och omfattning: 7 veckor. Heltid. (Påsklov v. 14, med självstudier)

Ansökan stängd

Kursbeskrivning

I smedjan arbetar vi med dom viktigaste teknikerna inom järnsmidet såsom räckning, stukning, klyvning, vällning och härdning mm.

Vi smider föremål för hus och hem, dom nödvändiga smidesverktygen för olika projekt, slöjdverktyg såsom täljknivar, skedknivar, skölpar och kanske någon mindre yxa som vi sedan skaftar och använder i skolans slöjdsal.

Förutom arbetet i smedjan har vi teorigenomgångar om järnet och smidets historia, materialkunskap, smidet i omvärlden mm.
Veckorna i smedjan går fort men ett smidesrelaterat studiebesök brukar vi hinna med.

Kursen vänder sig till dig som:

Kursen vänder sig till dig som vill ha smide som hobby eller gå vidare till yrkesutbildning.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge dom nödvändiga grunderna för ett eget skapande i järn och stål.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns.

En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr/termin för internatboende, 900 kr/termin för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

Lägstapris för kursen (inkl. lunch) 2610:-

Övriga kostnader:
Material bekostas av kursdeltagaren själv och brukar bli ca 2000-2500 kr.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Gymnasienivå (A2)Mer information på www.csn.se

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Mattias Helje

Telefon: 070-215 80 41
E-post: helje@telia.com

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se