Händer

Allmän kurs

med profilerna Omsorg eller Lev billigt må bra.

Kurstid

22 augusti 2023 - 5 juni 2024

Kurslängd & omfattning

Heltid (100%) eller deltid (50%) under angiven kurstid.

Ansökan

Löpande antagning i mån av plats.
Välkommen med din ansökan!

 

Ett kännetecken för våra kurser är att lärandet till stor del sker gemensamt i grupp och att deltagarna är med och påverkar form och innehåll.  Teori och praktik kombineras och undervisningsformerna är varierade. Vi håller till både utomhus och inomhus och arbetar för att aktivera och utmana såväl kropp som själ. 

Kursens syfte 

Syftet med allmän kurs är att öppna dörrar ut i livet. Varje deltagare ska med gruppens hjälp få verktyg att nå sina mål som till exempel kan handla om att fylla igen luckor från tidigare skolgång, uppnå grundläggande behörighet för högre studier, utvecklas som människa eller att öka kunskaper inom ett visst område. 

Kursbeskrivning 

Kursens ser lite olika ut beroende på dina behov, förutsättningar och intressen. Du studerar gymnasiegemensamma ämnen eller fördjupar dig i svenska språket och därtill väljer du den profil som intresserar dig. Under perioder studerar de två profilinriktningarna tillsammans och vi har också gemensamma teman som genomsyrar alla ämnen. 

Livsstilsfrågor, vardagsliv och värderingar, samhällsorientering och olika perspektiv på hälsa är exempel på sådant som alla kommer att ägna sig åt. 

Under läsåret förekommer skolgemensamma aktiviteter och studiebesök. 

Allmänna ämnen kan läsas på grund- eller gymnasienivå. Du fokuserar på det du behöver och studerar i din egen takt.  

Profiler

Som en del av Allmän kurs väljer du en av profilerna nedan:

Studerande

Allmän kurs - Omsorg

Yrkesinriktad profil för dig som brinner för att ta hand om andra!  

Syftet med profilen är att förbereda dig för jobb eller vidare studier inom ett människovårdande arbete.

Mer om Allmän kurs - Omsorg
Lärare och student

Allmän kurs - Lev billigt må bra

Praktisk/teoretisk profil där du får möjlighet att ta hand om dig själv! 

Syftet med den här profilinriktningen är att öka kunskapen om den personliga livsstilens påverkan på ekonomi, hälsa och hållbarhet  - för att få ett bättre liv. 

Mer om kursen
bord med papper och kopp

Allmän kurs - 50%

Vår deltidskurs vänder sig till dig som framför allt vill studera grundskole- och gymnasieämnen.   

Läs mer...

Kontaktuppgifter för Allmän kurs

Telefon: 070-291 43 20
E-post: allmankurs@malungsfolkhogskola.se

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se

Hade du nytta av informationen?