Folkdansare

Folklig dans - fördjupningskurs

med Anna Öberg

Ansökan

Kurstider: 12 november - 15 november 2024

Omfattning: 4 dagar.

Ansök senast 20 sept 2024.

Observera att helgen efter kursen infaller en återträff för folkmusik- och danskurserna.
Det går bra att anmäla sig till båda kurserna tillsammans, eller var för sig.

 

Ansök här

Kursens syfte

Kursens syfte är att bidra till att människor kan fördjupa sitt personliga intresse och sin färdighet kring folklig dans.

Kursbeskrivning

Liksom i grundkursen kommer stor vikt att ligga på att utveckla den egna kroppen i dansen, samt lyhördhet till musik och danspartner. Genom konkreta verktyg utforskar vi det personliga dansuttrycket och den genrespecifika improvisationen.

Vi kommer att beröra ämnen som:

  • Repertoar
  • Kroppsträning
  • Dansteknik
  • Musikalitet
  • Genrebestämd improvisation

Observera att helgen efter kursen infaller en återträff för folkmusik- och danskurserna. Det går bra att anmäla sig till båda kurserna tillsammans, eller var för sig.

Förkunskapskrav

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap kring svensk folklig dans och riktar sig till vana dansare som gått den grundläggande dansdistanskursen eller motsvarande tidigare.

Lärare

Anna Öberg (danslärare) Jonas Brandin (spelman)

Kostnader

En omkostnadsavgift tillkommer: 770 kr för internatboende, 990 kr för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

 

Anna ÖbergKursföreståndare

E-post: anna.oberg@malungsfolkhogskola.se

Anna Öberg

Anna Öberg är sedan 2011 huvudlärare i folklig dans vid Malungs Folkhögskola och har under åren undervisat på mängder av kurser och workshops både inom och utom Sverige.

Hon verkar även återkommande som gästlärare på bla Danshögskolan i Stockholm och andra institutioner inom dans, musik och scenkonst.

Som dansare och koreograf har Anna turnerat internationellt och nationellt sedan 2006 och hennes konstnärliga arbete har bla visats på scener som Dansens Hus, Norrlandsoperan, Dalateatern och Scenkonst Sörmland för att nämna några.

"Det var på Malungs folkhögskola jag själv lärde mig att dansa för länge sedan och jag minns halvåret i Olesalen som ett av de bästa i mitt liv. Upplevelsen av den ordlösa samhörigheten som uppstår genom att få vara i musik och rörelse tillsammans med andra människor - det är fortfarande något av det bästa jag vet."

Jonas Brandin

Jonas Brandin

Jonas Brandin, en spelman från Boda som sedan hösten 2018 är fiollärare på Malungs Folkhögskola.

Han undervisade på Bollnäs Folkhögskola 2003 - 2018 och har de senaste 12 åren arbetat med Västanå Teaters produktioner både i Berättarladan i Sunne och på turné.

 

-----

Tre personer som dansar

Grupp med människor som dansar

En fiolspelare och människor som dansar

2 personer dansar

Två dansdeltagare och Anna Öberg