Vissångare

Folkmusik, sång (6 veckor) VT24

Välkommen till en intensiv och rolig kurs där du får sjunga svensk folkmusik varje dag tillsammans med andra men också har möjlighet till individuell fördjupning!

Kurstid

8 januari - 16 februari 2024

Ansökan

Ansökan är öppen.
Ansök före 15 november 2023 för att komma med i första urvalet.
Välkommen med din ansökan!

Kurslängd & omfattning

6 veckor. Heltid.

Kursens syfte

Kursens syfte är att erbjuda människor möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom svensk vokal folkmusik; repertoar, historik, funktion och att tillägna sig färdigheter kopplade till röstanvändning och sångsätt.

Kursbeskrivning

Grundpelarna i kursen är Röst, Repertoar och Folkligt sångsätt och vi arbetar dagligen med dessa ämnen.

Sången är i centrum och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men kan också ske enskilt eller i mindre grupper. Kursinnehåll och arbetssätt formas av kursdeltagare och lärare i samråd. Kursen ger utrymme för individuell fördjupning efter eget intresse och du förväntas arbeta självständigt, eller tillsammans i en mindre grupp, med någon form av projekt som redovisas på valfritt sätt under sista veckan. Det kan till exempel vara att du fördjupar dig i repertoar från din hembygd, gör ett litet konsertprogram, skriver egna sånger eller gör arrangemang.


Samarbeten sker kontinuerligt med fiolkursen och även med övriga kurser på skolan.

Kursen vänder sig till dig som

Kursen vänder sig till dig som vill ägna 6 veckor åt att fördjupa ditt intresse och dina färdigheter inom sång och vokal folkmusik.

Lärare på kursen

Ann-Sofi Nilsson samt gästlärare som presenteras under hösten!

Förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt är det bra om du har någon tidigare erfarenhet av sång och folkmusik.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns.

En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr för internatboende, 900 kr för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Gymnasienivå (A2)Mer information på www.csn.se.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Ann-Sofi Nilsson

Ann-Sofi Nilsson

Ann-Sofi Nilsson från Malung har sjungit och dansat sedan barnsben.

2015 började hon jobba som sånglärare på skolan och har också undervisat bl.a. på Musikhögskolan Ingesund 2009-2019. Det var också där hon fick sin utbildning, 1999-2003.

Under studietiden tillbringade hon en termin som utbytesstudent på Ole Bull Akademien på Voss, något som gjort avtryck i repertoaren.

Ann-Sofi älskar enkelheten och friheten i folkmusiken men backar inte för röstliga utmaningar. Hon vill att sång ska kännas naturligt och okonstlat både för utövaren och lyssnaren. Rösten ska vara ett lättillgängligt redskap för att få uppleva musik och sånggemenskap och det vill hon förmedla med sin undervisning!

 

Ann-Sofi Nilsson

E-post: ann-sofi.nilsson@malungsfolkhogskola.se

Ansök här

Hade du nytta av informationen?