Vissångare

Folkmusik, sång (6 veckor) VT24

Välkommen till en intensiv och rolig kurs där du får sjunga svensk folkmusik varje dag tillsammans med andra men också har möjlighet till individuell fördjupning!

Kurstid

8 januari - 16 februari 2024

Ansökan

Ansökan stängd. Kursen är fullsatt.

Kurslängd & omfattning

6 veckor. Heltid.

Kursens syfte

Kursens syfte är att erbjuda människor möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom svensk vokal folkmusik; repertoar, historik, funktion och att tillägna sig färdigheter kopplade till röstanvändning och sångsätt.

Kursbeskrivning

Grundpelarna i kursen är Röst, Repertoar och Folkligt sångsätt och vi arbetar dagligen med dessa ämnen.

Sången är i centrum och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men kan också ske enskilt eller i mindre grupper. Kursinnehåll och arbetssätt formas av kursdeltagare och lärare i samråd. Kursen ger utrymme för individuell fördjupning efter eget intresse och du förväntas arbeta självständigt, eller tillsammans i en mindre grupp, med någon form av projekt som redovisas på valfritt sätt under sista veckan. Det kan till exempel vara att du fördjupar dig i repertoar från din hembygd, gör ett litet konsertprogram, skriver egna sånger eller gör arrangemang.


Samarbeten sker kontinuerligt med fiolkursen och även med övriga kurser på skolan.

Kursen vänder sig till dig som

Kursen vänder sig till dig som vill ägna 6 veckor åt att fördjupa ditt intresse och dina färdigheter inom sång och vokal folkmusik.

Lärare på kursen

Ann-Sofi Nilsson och Agneta Stolpe. Du får också träffa skolans danslärare Anna Öberg och våra fiollärare. Gästlärare är Maria Röjås.

Förkunskapskrav

För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt är det bra om du har någon tidigare erfarenhet av sång och folkmusik.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns.

En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr för internatboende, 900 kr för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

Kostnader för studieresor, festivaler m.m. kan tillkomma.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Gymnasienivå (A2)Mer information på www.csn.se.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Ann-sofi Nilsson

Ann-Sofi Nilsson

Ann-Sofi Nilsson från Malung har sjungit och dansat sedan barnsben.

2015 började hon jobba som sånglärare på skolan och har också undervisat bl.a. på Musikhögskolan Ingesund 2009-2019. Det var också där hon fick sin utbildning, 1999-2003.

Under studietiden tillbringade hon en termin som utbytesstudent på Ole Bull Akademien på Voss, något som gjort avtryck i repertoaren.

Ann-Sofi älskar enkelheten och friheten i folkmusiken men backar inte för röstliga utmaningar. Hon vill att sång ska kännas naturligt och okonstlat både för utövaren och lyssnaren. Rösten ska vara ett lättillgängligt redskap för att få uppleva musik och sånggemenskap och det vill hon förmedla med sin undervisning!

 

Agneta Stolpe

Agneta Stolpe

Agneta Stolpe från Äppelbo var med och startade viskursen på Malungs Folkhögskola hösten 1984. Sedan dess har hon återkommit till skolan många gånger, som gästlärare på viskursen, som kursledare för distanskurs i presentationskonst och senast som skolledare 2021-2022.

Som vokal folkmusiker har Agneta kulat, trallat och delat sina visor med många genom åren, såväl från scener som på kurser och i utbildningar. Sedan hösten 2021 som sånglärare på Musikhögskolan Ingesund. Som logonom arbetar hon med företag, organisationer och individer som vill utveckla sin profession, talröst och kommunikativa förmåga. Oavsett om det handlar om sång, tal eller kommunikationskonst är hennes ambition att möta varje person med lyhördhet, kunskap, humor och respekt. Det ska vara tryggt och roligt att lära.

Som gästlärare på 6-veckorskursen bjuder Agneta in till att

  • utforska kroppen som instrument
  • utveckla medvetenhet om röstergonomi
  • medvetet tolka toner och texter
  • fånga drivet och svänget i trallen
  • lära visor av olika slag
  • erövra trygghet på scenen.

 

Kontakt

Ann-Sofi Nilsson

E-post: ann-sofi.nilsson@malungsfolkhogskola.se

-----

Två personer som sjunger

Tre personer som sjunger

två personer som sjunger