Hammare och städ

Järnsmide - 7 veckor HT23

Grundläggande kurs.

Kurstid

9 oktober - 24 november 2023

Ansökan

Ansökan är stängd. Kursen är fullsatt.

Kurslängd och omfattning 

7 veckor. Heltid. (Höstlov v. 44)

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge dom nödvändiga grunderna för ett eget skapande i järn och stål.

Kursbeskrivning

I smedjan arbetar vi med dom viktigaste teknikerna inom järnsmidet såsom räckning, stukning,
klyvning, vällning och härdning mm.

Vi smider föremål för hus och hem, dom nödvändiga smidesverktygen för olika projek, slöjdverktyg
såsom täljknivar, skedknivar, skölpar och kanske någon mindre yxa som vi sedan skaftar och använder i skolans slöjdsal.

Förutom arbetet i smedjan har vi teorigenomgångar om järnet och smidets historia, materialkunskap,
smidet i omvärlden mm.
Veckorna i smedjan går fort men ett smidesrelaterat studiebesök brukar vi hinna med.

Kursen vänder sig till dig som:

Kursen vänder sig till dig som vill ha smide som hobby eller gå vidare till yrkesutbildning.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till
internatboende på skolan finns. 

En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr/termin för internatboende, 900 kr/termin för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

Övriga kostnader:
Material bekostas av kursdeltagaren själv och brukar bli ca 2000-2500 kr.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Gymnasienivå (A2)Mer information på www.csn.se

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Mattias Helje

Telefon: 070-215 80 41
E-post: helje@telia.com

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se