Mynt

Lev billigt - må bra VT24

Kurstid

8 januari - 5 juni 2024

Ansökan

Ansökan är stängd. 

Kurslängd & omfattning

Deltid 50% under angiven kurstid. Kursen är CSN-berättigad. Inga fysiska träffar.

Kursens syfte

  • Kursens syfte är att öka kunskapen om den personliga livsstilens påverkan på privatekonomi och hälsa, för att kunna leva billigare och må bättre.

Kursmaterial

Koll på pengarna 2023, Konsumentverket. Laddas ner gratis på 

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2023-konsumentverket.pdf

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som:

  • Inte får pengarna att räcka till.
  • Tyngs av skulder.
  • men vänder sig också till dig som har andra ingångar.

Kursbeskrivning

Kursen utformas tillsammans med kursdeltagarna men brukar innehålla:

Obligatoriskt moment

Att föra någon form av kassabok

Övriga moment

  • Matkostnader
  • Marknadsföring och reklam
  • Hälsa och livsstil
  • Etik och moral
  • Sparande
  • Konsumtion

Detta är inte en kurs, där man enbart skickar in sina svar på uppgifterna till oss som kursledare, utan viktigt är att kursdeltagarna samtalar kring varandras svar. I denna kurs läggs alltså stor vikt på det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet.

Vi jobbar i en digital plattform, så tillgång till internetuppkoppling samt någon digital enhet för kommunikation (tex dator, surfplatta eller mobil) krävs av dig som deltagare.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Kostnader

Inga

Studiefinansiering

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Studerande under 20 år kan få studiehjälp. Mer information på www.csn.se.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Kontakt

Emelie FriskLärare Allmän kurs och IT-strateg

E-post: emelie.frisk@malungsfolkhogskola.se

Sven Isakssonlärare Allmän kurs

E-post: sven.isaksson@malungsfolkhogskola.se