Folklig dans - distans

Kursens syfte

Kursens syfte är att bidra till att människor kan utveckla sitt intresse om och sin färdighet i svensk folklig dans, både praktiskt och teoretiskt.


Kursbeskrivning

Undervisningen tar sin utgångspunkt i den svenska folkliga dansrepertoaren och stor vikt läggs på att utveckla den egna kroppen i dansen, samt lyhördhet till musik och danspartner. Genom konkreta verktyg utforskas det personliga dansuttrycket och den genrespecifika improvisationen. All undervisning sker till levande musik och under kursens gång kommer deltagarna få möta några av Sveriges skickligaste dansspelmän/kvinnor.

Kursen kommer att beröra ämnen som:

  • Repertoar
  • Kroppsträning
  • Dansteknik/samdansteknik
  • Musikalitet
  • Genrebestämd improvisation
  • Dansanalys

Träffar:

Kursen har fyra helgträffar på skolan utspridda under våren. Datum uppdateras i början av september 2020


Kursen vänder sig till dig som:

Har dansat svensk folkdans i någon form tidigare Vill fördjupa och utveckla ditt dansande.


Kurslängd och omfattning

Deltid 25% under vårterminen 2021. Fyra kurshelger

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
Priser för mat och logi uppdateras i början av september 2020


Kan erhållas på kursen

Intyg.


Sista ansökningsdag

Ansökan till kursen öppnar i början av september 2020


Kontakt

Anna Öberg, kursföreståndare
anna.oberg@malungsfolkhogskola.se
Telefon 0280 – 143 00, 073 - 039 81 25

Dela:

Hade du nytta av informationen?