Glad person

Allmän kurs – Lev billigt, må bra

Syftet med den här profilinriktningen är att öka kunskapen om den personliga livsstilens påverkan på välbefinnande, ekonomi och miljö. För en hållbar livsstil där du mår bra!

Ansökan

Kurstid: 22 augusti 2023 - 5 juni 2024   

Omfattning: Heltid (100%) under angiven kurstid.

Ansökan stängd

Kursbeskrivning

Som en del av Allmän kurs kan du studera inriktningen ”Lev billigt, må bra”. Profilen innebär både praktiska och teoretiska studier med inriktning på ökad kunskap om hur dina val, dvs. din livsstil, påverkar din hälsa, ekonomi men även din omgivning. Här får du verktyg för att öka ditt välbefinnande för en hållbar framtid på alla plan.

Områden som vi kommer att beröra är:  

  • Livsstil och hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social.
  • Självhushållning – här ingår bland annat odling, matlagning, tillvaratagande samt konservering.
  • Hantverk – allt från textil och trä till metall. Fokus ligger på att ta hand om kläder och föremål på kreativa sätt genom att återbruk samt att lappa och laga. 
  • Hur marknadsföring och reklam påverkar våra konsumtionsmönster/mående
  • Privatekonomi – bland annat budgetering och sparande.
  • El, energiförsörjning och miljö.

Under året fördjupar du dig i ett ämnesområde som du känner extra starkt för inom profilinriktningen ”Lev billigt, må bra”. 

Kursen har under många år funnits på skolan som en eftertraktad distanskurs med namnet ”Lev billigt, må bra”. Då kursen haft ett högt söktryck erbjuder vi nu möjligheten att studera på plats, som en profilinriktning av Allmän kurs.

Kontaktuppgifter för Allmän kurs

Telefon: 070-291 43 20
E-post: allmankurs@malungsfolkhogskola.se

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se