Fioler i ring

Fiol

På fiolkurserna utvecklar du ditt fiolspel med spelmansmusiken i fokus.

Du ges möjlighet att bli bättre på ditt instrument, utöka din repertoar, utveckla dina samspelsfärdigheter och berika ditt musikaliska språk. Undervisningen sker till största del i grupp, med utrymme att utvecklas både individuellt och i samspel med övriga kursdeltagare. Inom kursen görs konserter, danskvällar och resor till festivaler. Folkmusik på fiol terminskurs, 100 %, erbjuds höst och/eller vår. Kombinera gärna till ett läsår.Fiol hjärta-space.png

 

Utöver fiolspelet ges möjlighet att ta del av skolans övriga verksamhet och spännande utbildningar, som flera kurser inom hantverk och friluftsliv. Skolans anda präglas av genuina möten, öppenhet, nyfiket lärande, demokrati och hälsa. Närheten till natur och fjällmiljö öppnar för många spännande äventyr.

 

Jonas Brandin Adrian Jones Kontaktbild-maggis.png

Jonas Brandin
lärare Folkmusik fiol
jonas.brandin@malungsfolkhogskola.se

Adrian Jones
lärare Folkmusik fiol
adrian.jones@malungsfolkhogskola.se
Magdalena Eriksson
lärare Folkmusik fiol
magdalena.eriksson@malungsfolkhogskola.se

 

Hade du nytta av informationen?