Vissångare

Folkmusik, sång en termin HT24

Välkommen till en intensiv och rolig kurs där du får sjunga svensk folkmusik varje dag tillsammans med andra men också har möjlighet till individuell fördjupning!

Ansökan

Kurstid 21 augusti - 17 december 2024

Omfattning: En termin 100%

Ansökan är fortfarande öppen

Ansök här

Kursbeskrivning

Sången är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men kan också ske enskilt eller i mindre grupper. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms till viss del av kursdeltagare och lärare i samråd.

Period 1

V34-44 får du möjlighet att lägga en gedigen grund inom områdena röst, repertoar och folkligt sångsätt. Du får utforska din egen röst och dina utvecklings- och uttrycksmöjligheter. Du får lära dig om olika repertoarområden, historik och funktion; alltifrån vallmusik och medeltida ballader till trall och nyare visor. Du får lyssna på traditionsbärare och studera stilideal, sångsätt, ornamentik och fundera över hur sångerna kan låta och användas idag. Grundläggande musiklära och folkmusikanpassad teori ingår också.

Period 2

V45-51 blir det fokus på att sjunga och musicera tillsammans, alltifrån duo till helklass. Du får sjunga färdiga arrangemang och även göra egna stämmor. Du får leka med rösten och improvisera och även sjunga tillsammans med fiol då vi samarbetar med fiolklassen. Repertoaren blir varierad men naturligtvis blir det en del sånger som hör advent och julen till. Mot slutet av terminen gör vi en julkonsert.

 

Dessutom får du tillägna dig färdigheter i folklig dans, trall till dans och kunskaper i samspelet mellan musik och dans. Samarbeten sker kontinuerligt med fiolkursen och även med övriga kurser på skolan.

I kursen ingår skolgemensamma aktiviteter som till exempel friskvård och friluftsdag samt möjlighet till konsertpraktik, studiebesök och resor till festivaler.

Lärare på kursen är

Ann-Sofi Nilsson
Övriga lärare är Jonas Brandin och Adrian Jones, (fiol) samt Anna Öberg (dans).

Kursens syfte

Kursens syfte är att erbjuda människor möjlighet att tillägna sig kunskaper om svensk vokal folkmusik; repertoar, historik, funktion och sångsätt, samt att ge förståelse för rösten som instrument och hur den kan vårdas och utvecklas.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift tillkommer: 770 kr/termin för internatboende, 990 kr/termin för övriga.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du i vår prislista.

Kostnader för studieresor, festivaler m.m. kan tillkomma

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. 
Gymnasienivå (A2)
Mer information på www.csn.se.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Antagning

Vid antagning till kursen gör vi ett urval bland de sökande enligt skolans antagningskriterier.

Kontakt

Ann-Sofi Nilsson

E-post: ann-sofi.nilsson@malungsfolkhogskola.se

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor