Vissångare

Folkmusik, sång en termin HT21

Kurstid

25 augusti - 22 december 2021

Ansökan

Ansökan är öppen.
För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 25 april 2021.
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

Kursbeskrivning

Grundpelarna i kursen är Röst, Repertoar och Folkligt sångsätt och vi arbetar dagligen med dessa ämnen.

Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd.
Sången är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad I huvudsak sker undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer.

Röst

Vi arbetar med uppvärmning av såväl kropp, som röst och övningar för att stärka och utveckla den enskilda rösten.

Repertoar

Vi sjunger sånger ur den svenska folkmusikens olika repertoarområden, t.ex koraler, medeltida ballader, trallar mm. och lär oss om historik och funktion.

Folkligt sångsätt

Vi lyssnar på traditionsinspelningar, funderar över stilideal och sångsätt och fördjupar oss i frasering, ornamentik och tonalitet.

Övriga ämnen

Dans

En central tanke med pedagogiken på kursen är att sång, fiolspel och dans är integrerade med varandra. Vi lär oss danser som polska, vals och schottis och övar på att själva stå för dansmusiken, genom att tralla till dans.

Musikteori

Musikteorin knyter vi till folkmusiken och arbetar med grundläggande kunskaper i musiklära och gehör.

Vi har kontinuerligt samarbete med fiolkursen och danskurserna och med övriga kurser på skolan. Det kan t.ex. vara gemensamma lektioner i ensemblespel, musikteori, musikhistoria, spel/sång till dans och konsertproduktion.

Sånglärare på kursen är Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås. Övriga lärare är Jonas Brandin och Adrian Jones, fiol samt Anna Öberg, dans. Vi brukar också gästas av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

Kurslängd & omfattning

1 termin. Heltid.

Kursen vänder sig till dig som:

  • vill utveckla din röst och sångteknik och bredda det musikaliska uttrycket
  • vill fördjupa din sång och bredda repertoaren
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk folkmusik, stilar och uttrycksmedel
  • vill lära dig dansa och sjunga till dans

Förkunskapskrav

Du bör ha sångvana när du kommer till kursen, men det behöver dock inte vara inom genren svensk folkmusik.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. En omkostnadsavgift tillkommer;
400 kr/termin för internatelev, 600 kr/termin för externatelev.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du här:
Aktuell prislista

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhögskola.nu

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Antagning

Urvalsförfarandet vid antagning ska syfta till att få en väl sammansatt grupp.

Kontakt

Maria RöjåsKursföreståndare

Telefon: 073-026 23 60
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?