Vissångare

Folkmusik, sång en termin HT23

Kurstid

22 augusti - 21 december 2023

Kurslängd & omfattning

1 termin, 100%

Ansökan

Ansökan är öppen.
Välkommen med din ansökan!

Kursens syfte

Kursens syfte är att erbjuda människor möjlighet att tillägna sig kunskaper om svensk vokal folkmusik; repertoar, historik, funktion och sångsätt, samt att ge förståelse för rösten som instrument och hur den kan vårdas och utvecklas.

Kursbeskrivning

Grundpelarna i kursen är Röst, Repertoar och Folkligt sångsätt och vi arbetar dagligen med dessa ämnen.

Sången är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men kan också ske enskilt eller i mindre grupper. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms till viss del av kursdeltagare och lärare i samråd.

Samarbeten sker kontinuerligt med fiolkursen och även med övriga kurser på skolan.

I kursen ingår också konsertpraktik, och resor till festivaler runt om i landet.

Lärare på kursen är

Maria Röjås och Ann-Sofi Nilsson
Övriga lärare är Jonas Brandin och Adrian Jones, (fiol) samt Anna Öberg (dans).

Kursen ger dig

 • kännedom om din egen röst och hur den kan stärkas och utvecklas
 • erfarenheter och insikter om din röst och dina uttrycksmöjligheter
 • en gedigen och bred repertoar av t.ex. visor, koraler, medeltida ballader och trallar
 • kunskap om sångernas historik och funktion och idéer om hur de kan användas idag
 • färdigheter i dans, trall till dans och kunskaper i samspelet mellan musik och dans
 • kunskaper och färdigheter kring sångsätt, ornamentik, intonation, samsång och stämsång
 • uppövat gehör genom gehörsinlärning
 • stöd och inspiration att utveckla det egna uttrycket
 • grundläggande musiklära och folkmusikanpassad teori
 • erfarenheter från att planera och framföra konserter och dansspelningar, samt upplevelser från festivaler och stämmor
 • inblick i arkiv och kunskap att tolka olika källor
 • inspirerande möten med kursdeltagare på skolans andra utbildningar.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr/termin för internatboende, 900 kr/termin för övriga.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du i vår prislista.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. 
Gymnasienivå (A2)
Mer information på www.csn.se.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Antagning

Vid antagning till kursen gör vi ett urval bland de sökande enligt skolans antagningskriterier.

Kontakt

Maria RöjåsKursföreståndare

E-post: info@malungsfolkhogskola.se

Ansök här

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Hade du nytta av informationen?