Vissångare

Folkmusik, sång en termin HT21

Sången är i centrum och kursens grundpelare är röst, repertoar och folkligt sångsätt, ämnen du dagligen ägnar dig åt. Du utvecklas individuellt, med stöd och inspiration från gruppen.

Kurstid

24 augusti - 22 december 2021

Ansökan

Ansökan är stängd. Kursen inställd.

Tack för rekommendationer, visat intresse och ansökningar till höstens terminskurs i sång! Tyvärr blev det i slutänden för få antagna för att kunna genomföra kursen med den höga pedagogiska kvalité vi vill erbjuda. Håll sången i gång och välkommen med din ansökan till våra kortare kurser.

Kursbeskrivning

Sången är i centrum och kursens grundpelare är röst, repertoar och folkligt sångsätt, ämnen du dagligen ägnar dig åt. Du utvecklas individuellt, med stöd och inspiration från gruppen.

All undervisning är gehörsbaserad och sker i huvudsak i helklass. Även enskild undervisning och gruppundervisning förekommer. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd.

Röst

Du värmer dagligen upp såväl kropp som röst och får övningar som stärker och utvecklar din röst.

Repertoar

Du lär dig också sånger ur den svenska folkmusikens olika repertoarområden, som skämtvisor, kärleksvisor, barnvisor, vallvisor, koraler, medeltida ballader, trallar mm. Du lär dig också om sångernas historik och funktion.

Folkligt sångsätt

Du lyssnar på traditionsinspelningar, funderar över stilideal och sångsätt, provar nyanser i egna uttryck och fördjupar dig i frasering, ornamentik, texttolkning och tonalitet.

Dans – Musikteori – Ensemble – Konsertproduktion

En central tanke med vår pedagogik är att kurserna sång, fiolspel och dans har ett kontinuerligt samarbete och är integrerade med varandra. Gemensamma lektioner kan vara ensemblespel, musikteori, gehör, musikhistoria, spel/sång till dans och konsertproduktion. Vi samarbetar även med övriga kurser på skolan.

Du får lära dig dansa polska, vals och schottis och själv öva på att stå för dansmusiken, genom att tralla till dans.

Lärare på kursen är

Sånglärare på kursen är Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås. Övriga lärare är Jonas Brandin och Adrian Jones, fiol, samt Anna Öberg, dans. Vi gästas också av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

Kurslängd & omfattning

1 termin. Heltid.

Kursen vänder sig till dig som:

  • vill bli vän med din röst och njuta av sjungandet
  • vill utveckla din röst och sångteknik
  • vill bredda din repertoar och det musikaliska uttrycket
  • vill lära dig mer om svensk folkmusik, stilar och uttrycksmedel
  • vill lära dig dansa och sjunga till dans

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. En omkostnadsavgift tillkommer;
400 kr/termin för internatelev, 600 kr/termin för externatelev.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du här:
Aktuell prislista

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhogskola.nu

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Antagning

Urvalsförfarandet vid antagning ska syfta till att få en väl sammansatt grupp.

 

 

Kontakt

Maria RöjåsKursföreståndare

Telefon: 073-026 23 60
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?