Fiolspelare

Folkmusik på fiol – VT24

Ansökan

Kurstider: 8 januari - 5 juni 2024

Kurslängd & omfattning: En termin 100 %.

Ansökan är stängd - Välkommen att söka HT-24

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge förståelse och färdigheter i instrument och spelteknik, musikteori anpassad till folkmusikgenren, scenisk framställning, olika danstyper och spel till dans. Kursen ger dig också möjligheten att vidareutveckla ditt fiolspel och möjlighet till individuell profilering och konstnärlig utveckling.

Kursbeskrivning

Fiolspelet är i centrum och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helgrupp, men kan också ske enskilt eller i mindre grupper. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms till stor del i samråd med kursdeltagarna. Utöver fokus på fiolspelet skapar vi möten med viskurserna och folklig dans. I kursen ingår också konsertpraktik, både genom framträdanden på skolans olika folkmusikevenemang och resor till festivaler runt om i landet.

Lärare på kursen

Jonas Brandin, Adrian Jones och Magdalena Eriksson.

Övriga lärare är Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans).

Varje år gästas kursen av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

Kursen ger dig 

 • god hantering av instrumentet (ergonomi, hållning, teknik, klang, artikulation)
 • kunskaper och färdigheter kring samspel, sväng, ornamentik, intonation och stämspel
 • uppövat gehör genom gehörsinlärning
 • stöd och inspiration att utveckla det egna uttrycket
 • grundläggande musiklära och folkmusikanpassad teori (äldre och yngre tonalitet, puls, rytm och notation)
 • inblick i olika låt- och danstyper, folkmusikhistoria, olika spelstilar och geografiska skillnader
 • kunskap och erfarenhet av att att spela till dans och att samspela med sångare
 • erfarenheter från att planera och framföra konserter och dansspelningar, samt upplevelser från festivaler och stämmor
 • inblick i arkiv och kunskap att tolka olika källor
 • möten med namnkunniga gästlärare inom folkmusikgenren, med olika traditioner, kunskaps- och verksamhetsområden
 • inspirerande möten med kursdeltagare på skolans andra utbildningar.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns.

En omkostnadsavgift tillkommer: 700 kr för internatboende, 900 kr för övriga. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår prislista.

Kostnader för studieresor, festivaler m.m. kan tillkomma.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. 

Gymnasienivå (A2)

Mer information på www.csn.se.

 

Kan erhållas på kursen

Intyg

Förkunskaper

Du ska ha erfarenhet och färdighet att kunna lära dig spelmansmusik på gehör, eller ha spelat andra stilar och behärska ditt instrument bra, samt en ambition att vidareutveckla ditt fiolspel både tekniskt och genremässigt. Här är ett exempel på en typisk låt på den nivå som undervisningen kommer ske: https://youtu.be/NP3Xo0Z_AMI

Urval

Vid antagning till kursen gör vi ett urval bland de sökande enligt skolans antagningskriterier.

Kontakt

Jonas Brandin

E-post: jonas.brandin@malungsfolkhogskola.se

-----

2 fiolspelare

Ung kvinna som spelar fiol

Två män som spelar fiol