Kaffemugg på ett bord med papper och pennor

Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som framför allt vill studera grundskole- och gymnasieämnen.

Ansökan

Kurstid: 22 augusti 2023 - 5 juni 2024   

Omfattning: Heltid/deltid

Ansökan stängd

Kursbeskrivning

Studierna bedrivs delvis i helgrupp och delvis i mindre grupper som är anpassade efter nivå eller språkbehov. Vi använder oss ofta av en tematisk metod. Det betyder att vi då fokuserar mer på helhet och sammanhang än isolerade ämnen.   

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift tillkommer, se vår prislista.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du i vår prislista.

Studiemedel 

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. 

Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se.

Kontaktuppgifter för Allmän kurs

Telefon: 070-291 43 20
E-post: allmankurs@malungsfolkhogskola.se

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se