Glada människor

Allmän kurs 2024/25

Allmän kurs vänder sig främst till dig som behöver läsa in eller komplettera grundskole- eller gymnasieutbildning för att uppnå behörighet till högre studier.  

Ansökan

Kurstid: 21 augusti 2024 - 5 juni 2025

Ansökan är fortfarande öppen

Ansök här

Kursbeskrivning

Vem?

 • Du som är över 18 år och vill lägga tid och energi på att vidareutbilda dig för att lära mer och få möjlighet till fortsatta studier.
 • Du som saknar fullständigt gymnasiebetyg och behöver hjälp och stöd i dina studier.
 • Du som inte har studerat på länge eller behöver hitta en ny väg i livet.

Hur länge?

Kursen kan vara 1-3 år, dina förkunskaper avgör längden. Du kan också studera på deltid. För att erhålla ett fullständigt behörighetsintyg och omdöme krävs minst 35 veckors heltidsstudier.

Hur?

På folkhögskolan sker lärandet gemensamt i grupp genom aktivt deltagande. Utbildningen anpassas till dig och dina kurskamrater och du får tid att utvecklas och lära i din egen takt. Våra engagerade lärare möter dig där du är och dagarna är omväxlande med både teoretiska och praktiska moment.

Vilka ämnen? 

På grundskolenivå kan du läsa och uppnå behörighet i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.

På gymnasienivå kan du för behörighet till yrkeshögskola läsa:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1

För behörighet till högskola behöver du dessutom:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk 2 och 3
 • Engelska 6

Utöver dessa ämnen kan det finnas möjlighet att läsa in särskild behörighet som krävs för vissa högkoleutbildningar.

Tillsammans skapar vi en individuell studieplan som utgår från dina behov.

Som en del av studierna väljer du också en inriktning som intresserar dig;

 • Omsorg. Den här inriktningen passar dig som brinner för att ta hand om andra! Syftet är att förbereda dig för jobb eller vidare studier inom ett människovårdande arbete. Vi varvar teori och praktik och du får bland annat lära dig om omsorgsyrken, stödbehov och lagar. 

 • Hållbar livsstil. Syftet med den här inriktningen är att öka kunskapen om den personliga livsstilens påverkan på välbefinnande, ekonomi och miljö. Teoretiska studier varvas med praktiska inslag inom hantverk, återbruk och självhushållning. Allt för att du ska hitta en hållbar livsstil där du mår bra!

Inga betyg?

Det stämmer! På folkhögskolan får du inga betyg. Efter avslutad kurs får du istället ett behörighetsintyg (motsvarande godkänt, E, i respektive ämne) samt ett studieomdöme som är en samlad bedömning av din studieförmåga.

Kostnader 

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. 
En omkostnadsavgift tillkommer, se vår prislista

Bo på internat 

Om du vill kan du bo på skolan! Läs mer... 

Studiemedel 

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.  

Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se

 

Kontaktuppgifter för Allmän kurs

Telefon: 070-291 43 20
E-post: allmankurs@malungsfolkhogskola.se

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se