Biblioteksstatistik 2023

Nyhet – 16 maj 2024, kl. 13:12

Både besöken och utlåningen på landets folkbibliotek ökar, men är fortfarande lägre än före pandemin. Trenden mot digital utlåning är fortfarande stark. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik 2023, som även ger information om antal medier, aktiviteter, skolbibliotek, bemanning och regionala skillnader.

Totalt gjordes nästan 48 miljoner besök till Sveriges folkbibliotek under 2023, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2022. Antalet fysiska lån ökade med 3 procent - under 2023 gjorde minst en fjärdedel av befolkningen ett lån av fysiska medier (böcker, skivor, spel eller annat fysiskt material) på folkbiblioteken. Nedladdningen av e-böcker ökade samtidigt med 8 procent.

Under 2023 utfördes 18 procent fler aktiviteter på landets folkbibliotek jämfört med föregående år. En majoritet av aktiviteterna var riktade till barn och unga.

Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Tillbaka