Biblioteksstatistiken 2022

Nyhet – 17 maj 2023, kl. 09:39

Förra året kunde alla besöka sitt bibliotek som vanligt, efter att restriktionerna från pandemin tagits bort. Drygt 3,5 miljoner personer gjorde minst ett fysiskt lån – en fjärdedel av dem var under 18 år.

I början av 2022 togs de sista restriktionerna till följd av coronapandemin bort. I takt med det kunde biblioteken återgå till normal verksamhet, vilket gjorde att antalet besök ökade. För samtliga offentligt finansierade bibliotek ökade besöken 52 procent jämfört med pandemiåret 2021.

Som en naturlig följd ökade även utlåningen av fysiska medier – böcker, skivor, spel och annat fysiskt material. Den initiala utlåningen (första gången något lånas) var 12 procent högre än under föregående år. Samtidigt ökade antalet aktiviteter med 24 procent. Vid landets folkbibliotek anordnas exempelvis sagostunder, pyssel och bokcirklar. Lärosätesbiblioteken arrangerar i sin tur bland annat kurser i informationssökning.

Antalet skolbibliotek ökade något under förra året. Nu har 48 procent av alla skolelever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst på halvtid, eller ett så kallat integrerat skolbibliotek (som är del i ett folkbibliotek). I genomsnitt finns 20 böcker per elev vid skolbiblioteken.

Läs mer på Kungl. bibliotekets webbplats.

Tillbaka