Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2023

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna

Den 9 - 15 oktober 2023 (vecka 41) arrangerar Region Dalarna tillsammans med läners kommuner för femte året i rad temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna", där vi gemensamt lyfter olika initiativ till att främja hälsan. 

Under veckan får aktörer och verksamheter i länet som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa tillfälle att arrangera aktiviteter på temat, till exempel workshops, föreläsningar, kultur och motion, som invånare i länet kan ta del av.

En stor del av aktiviteterna under temaveckan erbjuds och pågår året runt, men uppmärksammas extra i samband med denna vecka. Aktiviteter kommer att ske både digitalt och på plats. 

I Dalarna genomfördes den första temaveckan 2019 och har sedan dess vuxit sig allt större. Med temaveckan vill vi öka medvetenheten om psykisk hälsa, minska fördomar och myter och få människor att våga prata om psykisk hälsa. 

Program 
Program för temaveckan "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna 2023" kommer att presenteras här på sidan hösten 2023.

Vill du vara medarrangör och bidra med programpunkt under temaveckan?

Anmäl programpunkt via detta formulär 

Mer information för dig som vill vara medarrangör

Samordnare av temaveckan
Samordnare av temaveckan är Therese Olsson, brukarinflytandesamordnare och Cecilia Tegelberg, samordnare för suicidprevention.
Du kan kontakta oss via: psykiskhalsa@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?