Hus som håller på att byggas

En hållbar utveckling och tillväxt i Dalarna

Ett av Region Dalarnas uppdrag är att arbeta med regional utveckling. På dessa sidor hittar du den senaste informationen om arbetet med Dalastrategin, stöd och bidrag samt statistik och rapporter.

Europeisk flagga

Utlysningar

Just nu kan du som projektägare söka medfinansiering från Region Dalarna till utlysningar inom regionalfonden eller Interreg Sverige-Norge som är öppna, eller snart öppnar för ansökan.

EU:s strukturfonder
Människor som fikar och har möte tillsammans

Vad gör förvaltningen?

Är du nyfiken på vad den regionala utvecklingförvaltningen arbetar med? Här kan du lära dig mer om vår organisation och våra olika enheter.

Vad gör förvaltningen
Anställda på den regionala utvecklingsförvaltningen

Stöd till företag och projekt bidrar till hållbar utveckling i Dalarna

Under 2022 beviljades nästan 60 miljoner kronor till företag och projekt som bidrar till en hållbar regional utveckling i Dalarna.

Artikel om stöd till företag och projekt