Dalastrategin för ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna

Ett hållbart Dalarna

- med utvecklingskraft i alla delar av länet. Dalastrategin 2030 - tillsammans för ett hållbart Dalarna, är den regionala utvecklingsstrategin för det gemensamma utvecklingsarbetet i Dalarna. Strategin innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Läs mer om Dalastrategin
Faluån

Hur går det i Dalarna?

För att veta hur det går för oss i Dalarna behöver vi följa upp, bland annat genom att ta fram analyser och statistik. På det viset kan vi se vad vi gör bra och vad vi behöver fokusera mer på - för att bidra till regionalt utvecklingsarbete i hela länet.

Se mer
Fyra glada kollegor

Utvecklingsstöd för sociala företag

Behöver du stöd för att utveckla ditt sociala företag för att kunna skapa än större samhällsnytta? Syftet med utvecklingsstödet är att underlätta för sociala företag att få tillgång till finansiering för att utveckla och skala upp sin verksamhet.

Läs mer

17 juni 2022

Nu ska Dalarna locka fler utländska investerare

Nyhet

20 - 21 juni pågår investeringskonferensen Join Sweden Summit 2022 med syfte att locka utländska investerare att satsa på Sverige. På konferensen deltar Invest in Dalarna Agency som arbetar med att stärka det regionala näringslivet och Dalarnas attraktionskraft samt öka tillväxten i små och medelstora företag.

3 juni 2022

Nya möjligheter att söka projektmedel för insatser riktade till flyktingar från Ukraina

Nyhet

Den 7 juni öppnar en ny utlysning inom socialfonden som benämns Care - sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa. Care ska underlätta insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, syftet är att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga .

1 juni 2022

Utlysning inom Interreg Sverige-Norge öppnad

Nyhet

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Nu kan du lägga in din ansökan för den första utlysningen.

20 maj 2022

Sista ansökningsdag 30 augusti

Nyhet

Projektsökande som avser att söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i ERUF Norra Mellansverige, utlysningsperiod 1 juni – 15 september 2022, ska senast den 30 augusti skicka in en komplett ansökan till Region Dalarna via Min Ansökan. Innan ansökan kan skickas in, ska ett möte med strateg och handläggare genomföras. 

19 maj 2022

Dalarna är del av projektet Partnerskap för regional innovation

Nyhet

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovations-främjande arbetet. Det är några av utmaningarna som Norra Mellansverige (NMS) och Östra Mellansverige (ÖMS) tillsammans med 37 andra europeiska konsortium tar sig an inom det nyligen beviljade pilotprojektet Partnerskap för regional innovation (PRI).

11 mars 2022

Samlade exporterfarenheter ska få fler företag att exportera

Nyhet

Dalarna är ett starkt exportlän, där mycket av det som produceras i Dalarna skickas vidare till andra delar av världen. ”Export är en viktig del för Dalarnas sysselsättning och välfärd. Projektet Exportarena Dalarna ska samla det regionala exportfrämjandet och få fler företag att exportera, något som kommer att gynna Dalarnas utveckling” säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd på Region Dalarna.

11 mars 2022

Dalating – regional konferens för ett hållbart Dalarna

Nyhet

I juni 2021 beslutades den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna. Den 6 april är det dags att samla kraft för det fortsatta arbetet med regional utveckling i Dalarna, under den digitala konferensen Dalating.