Stenar

Plus - webbplatsen för samverkan

Plus är Region Dalarnas webbplats som vänder sig till våra samarbetspartners, förtroendevalda och andra vårdgivare som på olika sätt kommer i kontakt med oss. Här samlar vi information och kunskapsstöd för aktörer utanför vår organisation inom samtliga verksamhetsområden.