Stenar

Plus - för samarbetspartners och vårdgivare

Webbplatsen Plus vänder sig till samarbetspartners och andra vårdgivare som på olika sätt kommer i kontakt med Region Dalarna och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.