Filminspelning

Film och rörlig bild

Region Dalarna främjar den filmkulturella verksamheten i länet.

Film och rörlig bild är ett audiovisuellt område som har en stark tillväxt både vad gäller publik och produktion över hela världen, inte minst i Sverige. Den rörliga bilden är i stark förändring både hur vi producerar och konsumerar den. Få konstnärsyttringar kan mäta sig med dess förmåga att dokumentera och spegla vår samtid, bygga kulturella identiteter och bidra till det offentliga samtalet.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Film i Dalarna AB innehar uppdraget att främja filmkulturell verksamhet i länet. Bolaget ägs av Region Dalarna.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill utveckla infrastrukturen för mediepedagogiken i länet och utveckla strategier för den lilla biografens överlevnad.

Dela:

Hade du nytta av informationen?