Backhansrummet på Dalarnas museum

Museer och kulturmiljö

Region Dalarna bidrar till den regionala museiverksamheten och museernas kulturmiljöarbete i länet.

Det levande kulturarvet i Dalarna har sedan nationalromantiken utgjort en viktig komponent i en svensk identitet. Det gör också att kulturarvet fått en särskild status i länet. Det nästan allom närvarande kulturarvet gör att många måste förhålla sig till det. Beroende på hur man ser det, är Dalarna rikt på eller tyngt av sina traditioner.

En kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också om berättelser, traditioner och andra immateriella värden från tidigare generationer. International Council of Museums definierar ett museum som ”en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhället och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse, materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.”

Förutom de nationella kulturpolitiska och regionala målen omfattas kulturarvsområdet även av nationella kulturmiljömål samt kulturmiljölagen, miljöbalken och museilagen, en lag som särskilt säkerställer museernas oberoende och frihet.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Stiftelsen Dalarnas museum innehar uppdraget att främja regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete i länet.

Region Dalarna är huvudman för Mentalvårdsmuseet i Säter som förmedlar och förvaltar psykiatrihistoria.

Genom Dalarnas museum bidrar Region Dalarna till finansieringen av Ekomuseum Bergslagen.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill:

  • bidra till att ta fram en regional kulturmiljöstrategi,
  • utveckla och förnya kulturarvet,
  • ta till vara möjligheterna som nya föremålsmagasin för Dalarnas museum erbjuder,
  • stimulera idédiskussionen om kulturarvet inom det fria kulturlivet och
  • att kulturarvet bidrar till den demokratiska utvecklingen.

Dela:

Hade du nytta av informationen?