Dalasinfoniettan. Foto: Per Eriksson

Musik

Region Dalarna främjar tillgången av professionell musikverksamhet i länet.

Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes-, utbildnings- och vetenskapsfält samt ett fritidsintresse. Musik av olika genrer har traditionellt en stark ställning i Dalarna, så väl inom ett välutvecklat civilsamhälle som på professionella institutioner, inom utbildningssystemet och i frilanssektorn.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Stiftelsen Musik i Dalarna, föreningen Folkmusikens Hus, föreningen Operafesten i Dala-Floda och stiftelsen Vattnäs konsertlada innehar uppdragen att främja tillgången av professionell musikverksamhet i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill:

  • stärka populärmusikens infrastruktur,
  • utveckla modeller för medborgarnära opera i Dalarna och
  • främja musiklivet i civilsamhället.
Hade du nytta av informationen?