Medicinhistoriska museet

Medicinhistoriska museet ligger i Nisserska huset vid Falu lasarett och drivs av den ideella föreningen Medicinhistoriska Museets Vänförening i Falun, Dalarna.

Nisserska huset byggdes 1896 som arbets- och försörjningsinrättning för fattiga och kallades för Vallmanska arbetsinrättningen efter en av donatorerna, direktör Claes Vallman.

Dåvarande Landstinget övertog huset på 1940-talet och det användas för vård av långtidssjuka och ersätte senare verksamheten vid det ursprungliga Nisserska Sjukhemmet, som även det tillkommit efter en donation, i detta fall från familjen Nisser.

Under en period inhyste Nisserska huset olika hantverkare men sedan 1999 används huset av Medicinhistoriska museet, Nisserska teatern och olika konstateljéer.

Bli stödmedlem

Stöd verksamheten vid Medicinhistoriska museet genom att bli medlem i Vänföreningen. Sätt in årsavgiften 100 kronor på föreningens bankgiro nr 5440-9255. Glöm inte att ange avsändare med namn och adress.

• 1695 Gruvhospital med 12 sängar för sluten vård (Sveriges äldsta sjukhus med vårdplatser)

• 1786-1877 Kronohospital vid Åsgatan

• 1877 Nytt lasarett på Lallarvet

• 1878 Överläkarbostad, nuvarande CKF (Centrum för klinisk forskning) byggs

• 1894 Sjuksköterskeskola med åtta månaders utbildning

• 1897 Delades lasarettet i medicin- och kirurgavdelningar

• 1899 Inköptes en röntgenapparat för 2 000 kronor (Conrad Röntgen får nobelpris 1900)

• 1912 Patientbibliotek

• 1920 Röntgenläkaren Eugen Saul anställes

• 1925 Nytt hus för ögon- och öronavdelning

• 1936 Nytt hus för medicinavdelningen, hopbyggt med ögon- och öronavdelningen

• 1945 Konferenslokal Blå Hallen vid kirurgen med centralt medicinskt bibliotek

• 1950 Kvinno-barnklinik och tandpoliklinik flyttar in i nytt hus

• 1967-1968 Centrala vård- och behandlingsblocket tas i bruk

• 1971 Södra vårdblocket tas i bruk

Dela:

Hade du nytta av informationen?